Hajuvusmõõdud

Hajuvusmõõdud ehk hajuvuse karakteristikud iseloomustavad tunnuse väärtuse hajuvust (teisiti öeldes, kas väärtused erinevad üksteisest palju või mitte).

Kasutatavamad hajuvusmõõdud statistikas on: