Vägistamine (ladina keeles stuprum, stupratio) on suguühtesse astumine inimesega, kes ei ole sellega vabatahtlikult nõus.

Konstantin Makovski. "Bulgaaria märtrid". 1877

Õigusraamistik muuda

Eesti muuda

Eesti karistusseadustikus klassifitseeritakse vägistamist seksuaalse enesemääramise vastase süüteona. Vägistamiseks loetakse tahtevastast suguühet või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemist, kui vägistaja kasutab kas vägivalda või ähvardab sellega või paneb süüteo toime, kasutades ära teise seisundit, milles too ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama.[1]

Soome muuda

Soome kriminaalkoodeksis liigitatakse vägistamine seksuaalkuriteoks.[2]

Viited muuda

  1. "Karistusseadustik". § 141 jj, vaadatud 23. juuni 2020
  2. "Seksuaalsus". Tõlkijad Merle Nuia, Ester Pihl. Medicina. 2009. Lk 438. ISBN 978 9985 829 89 9