Süütegu

Süütegu on süüliselt toime pandud õigusvastane tegu, mis vastab süüteokoosseisule.

Süüteod jagunevad kuritegudeks ja väärtegudeks.

EestiRedigeeri

Eesti karistusõiguse maht ilmneb süüteo mõiste kaudu. See mõiste ilmus koos 1. septembril 2002 jõustunud karistusseadustikuga (KarS)[1]. Kriminaalkoodeksis seda mõistet ei olnud.

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri