Ume saami keel

Ume saami keel on saami keel, mida räägitakse Rootsis ja varem ka Norras. See on hääbuv keel, mida räägib emakeelena alla 10 inimese, kellest suurem osa elab Umeå jõe ääres Arjeplogi valla põhjaosas ja Arvidsjauri vallas.[1]

GrammatikaRedigeeri

Konsonantide vältevahetusRedigeeri

Erinevalt Ume saami lõunanaabrist lõunasaami keelest kasutab Ume saami keel konsonantide vältevaheldust. Astmevaheldus on piiratum kui põhjasaami keeles, sest see ilmneb ainult pärast pikki täishäälikuid või diftonge. Lühikesele täishäälikule järgnev kaashäälik ei osale vältevahelduses.

VerbidRedigeeri

Isikud ja grammatilised arvudRedigeeri

Ume saami keeles on tegusõnad kolmes isikus:

Ume saami keeles on kolm grammatilist arvu: ainsus, kaksus (duaal) ja mitmus.

KõneviisRedigeeri

Ume saami keeles on kaks kõneviisi:

  • kindel kõneviis
  • käskiv kõneviis

EitusverbRedigeeri

Ume saami keeles on sarnaselt soome, eesti ja muude saami keeltega eitusverb. Ume saami keeles pöördub negatiivne verb vastavalt kõneviisile (kindel, käskiv), isikule (esimene, teine, kolmas) ja arvule (ainsus, kaksus, mitmus)

KirjasüsteemRedigeeri

Ume saami keel oli esimene saami keel, mida kasutati laialdaselt kirjutamiseks. Uus Testament avaldati Umeå saami keeles 1755 ning esimene saamikeelne Piibel oli Umeå saamikeelne (1811). 2016. aastal kinnitati umesaami ortograafia.[2]

2018. aastal ilmus umesaami-rootsi-umesaami sõnaraamat.[3]

KeelenäideRedigeeri

Båtsuoj-bieŋjuv galggá báddie-gietjiesna álggiet lieratit. De tjuavrrá jiehtja viegadit ráddiesta ráddáje jah nav ájaj livva-sijiesna, guh jiehtják súhph. Die galggá daina báddie-bieŋjijne viegadit bijrra ieluon, nav júhtie biegŋja galggá vuöjdniet gúktie almatjh gelggh dahkat. Lierruo-biegŋja daggár bälij vánatallá ieluon bijrra ja ij akttak bijgŋuolissa luöjtieh. Die måddie bálliena daggár biegŋja, juhka ij leäh ållást lieratuvvama, die butsijda válldá ja dulvada. De daggár bälij tjuavrrá suv báddáje válldiet jah slåvvat.

ViitedRedigeeri

  1. Færre enn ti snakker språket – nå skal det reddes, NRK, 3. november 2017
  2. https://www.sametinget.se/umesamiska
  3. Barruk, Henrik 2018, Báhkuogirjjie. Ordbok. Ubmejesámien-dáruon | Dáruon-ubmejesámien. Umesamisk-svensk | Svensk-umesamisk, Umeå

VälislingidRedigeeri