Udria maastikukaitseala

Udria maastikukaitseala asub Ida-Viru maakonnas Narva-Jõesuu linnas Perjatsi, Pimestiku Udria ja Meriküla maadel ning lahustükiga Arumäe külas. Kaitseala suurus on 375 hektarit ning jääb Perjatsi oja ja Narva-Jõesuu linna vahele pikki mereranda.

Udria maastikukaitseala

Ajalugu

muuda

Udria ala on osaliselt kaitse all juba alates 1939. aastast, mil tähelepanu alla võeti Udria kivikülv, hiljem ka rahnud. 1986. aastal moodustati seal Utria jõe oru ja parkmetsa kaitseala, pindalaga 9 hektarit.

Praegune staatus ja piirid on aastast 2007. Kaitseala on jagatud neljaks sihtkaitsevööndiks ja kaheks piiranguvööndiks.

Kaitsealal kaitstakse pangametsa, parki, klinti koos klindiastangute ja pankadega (Pimestiku pank, Udria pank koos Utria kõrgekalda ja Utria savikaldaga, Meriküla pank), rusukaldeid, rannavalle, pangaalust kooslust, püsitaimestikuga liivarandu ja metsastunud luiteid, vanu laialehelisi ning jääraku metsi, Utria ürgorgu ja selles voolavat Udria oja koos Utria joaga ja rändrahnudest mandrijää poolt mahajäetud kivikülve.

Kaitsealune taimeliik on mets-kuukress.

Kaitseala sisse jäävad ka I. aastatuhande esimesest (Papikivik) ja teisest poolest pärinevat neli kivikalmet.

Vaata ka

muuda