Tudu metskond

Tudu metskond oli metskond, mis moodustati 1925. aastal Roela metskonna (Tudu metsandik), Iisaku metskonna (Oonurme metsandik) ja Paasvere metskonna (Ädara, Peresaare, Suigu, Küüska, Kõrve, Punasoo vahtkond) metsadest. Metskonna kantselei asus Tudu alevikus. [1] Metskonda on korduvalt naabritega liidetud ja neist eraldatud ning ka nime vahetatud (Tuduküla metskond, Kaukvere metskond).

Tudu metskonna kontor on asunud mitmes eramajas, kus mõned ruumid olid kohandatud kantseleiks. Alates 1992. aastast asus Tudu metskonna kontor endises Tudu jaamahoones, kus oli tehtud euroremont ja metskond haldas tervet hoonet.

MetsaülemadRedigeeri

Administratiivsed ümberkorraldusedRedigeeri

Metsade Peavalitsuse juhataja Jaan Kustase poeg Rosen (hilisema nimega Hellat ) andis 13. märtsil 1925 välja päevakäsu: “Vastavalt Põllutööministri käskkirjale 9. märtsist 1925 a. nr 13 § 6 põhjal on endine Viru maakonna metsaülema abi Daniel Uustalo määratud Tudo metskonna II järgu metsaülemaks 1. märtsist k.a. arvates.” 13. märtsi võib seega lugeda Tudu (vanemas kõnepruugis Tudo) metskonna sünni kuupäevaks. [3]

  1. juunist 1945. aastal moodustati metskondade tegevuse juhtimiseks metsatööstuskeskused. Tudu ja Roela metskonnad olid Virumaa Metsatööstuskoondise alluvuses. 1947. aastal moodustati metsamajandid ja Tudusse asutati Tudu Metsamajand. Tudu metskond lahutati kaheks – Oonurme ja Tuduküla metskonnaks. Roela metskond aga läks Rakvere Metsamajandi alluvusse. 1951.aasta metsakorralduse andmetel oli Tuduküla metskonna pindalaks 10 047 ha. 1968. aastal moodustati Tudusse Tuduküla ja Oonurme metskonna baasil teinegi metskond – Kaukvere metskond.

Kaukvere metskonna metsaülemadRedigeeri

1992. aastal hakati jälle metskondi ümber korraldama.

24 aastat eksisteerinud Kaukvere metskond likvideeriti ning liideti Tuduküla metskonnaga. Metskond sai jällegi nimeks Tudu metskond, piirid ühitati rajooni piiriga ning see jäi tervenisti Rakvere rajooni. Metskonna pindala oli 11 318 ha. 1994. aastal pärast metsaametite moodustamist läks Tudu Metskond Lääne-Virumaa Metsaameti haldusalasse. Kui 1997. aasta 1. aprillist likvideeriti Roela Metskond, liideti osa Roela aladest Tudu metskonnaga. Tudu metskonna pindalaks sai 13 560 ha. [5] 2000. aasta 1. jaanuarist likvideeriti Tudulinna metskond ja sellega seoses tulid Tudu metskonna alluvusse Oonurme metskonna, mis vahepeal 1997. aastal jõudis minna Tudulinna metskonna koosseisu, alad. Tudu metskond sai lõpuks enam-vähem tagasi oma esialgsed, 1925. aastal moodustatud metskonna piirid. Pindala oli 18 970 ha kuni metskondade likvideerimiseni 2008. aastal.

ViitedRedigeeri

  1. Heino Villem. Eesti Vabariigi metskonnad ja metsaülemad 1918–1944. Eesti Metsaselts, lk. 36. Jõgeva, 1998, ISBN 9985605144
  2. Eesti riigimetsad ja nende majandamine 1918–1998, lk. 209-229. Tallinn 1998, autorite kollektiiv, toimetaja Ivar Etverk. ISBN 9985605470
  3. Eesti Mets, nr. 4 1925
  4. Eesti riigimetsad ja nende majandamine 1918–1998, lk. 188, 223, 226. Tallinn 1998, autorite kollektiiv, toimetaja Ivar Etverk. ISBN 9985605470
  5. Eesti riigimetsad ja nende majandamine 1918–1998. Tallinn 1998, autorite kollektiiv, toimetaja Ivar Etverk. ISBN 9985605470