Metsakorraldus on metsanduse valdkond, mis hõlmab metsade majandamise kavandamise ja selleks vajalike abinõude süsteemi[1].

Metsakorralduse käigus nt metsi mõõdistatakse perioodiliselt, inventeeritakse ja takseeritakse, kavandatakse nende majandamist[1]. Spetsialisti ametinimetus on metsakorraldaja, metsataksaator või taksaator.[2]

Eesti metsakorraldus muuda

Balti kubermangudes peetakse praktilise metsakorralduse alguseks 1788. aastat. Seniste andmete kohaselt eraldati siis esimest korda aastalangid ja määrati kindlaks metsade majandamise kord Balthasar von Campenhausenile kuulunud Lenĉu (Lenĉi, Lenzenhof) mõisas Põhja-Lätis. Samal aastal jagati aastalankideks ka Tõlliste, Uniküla ja Palupera mõisa metsad ning algas sihikindalam lageraietega majandamine.[3]

18. sajandi lõpus koostati Eestis puistute plaane[1]. Korrapärasem metsakorraldustööde tegemine algas aastal 1921[1].

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti maaelu entsüklopeedia (L–Ü), 2009. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus. Lk 108
  2. KUTSESTANDARD Metsanduse spetsialist, tase 5. (vaadatud 5.09.2016)
  3. Toivo Meikar. Eesti Vabariigi metsakorralduse keeruline algus. Eesti Mets, sügis 3/2009 (lk. 41)