Tsükliavamispolümerisatsioon

Tsükliavamispolümerisatsioon on üks ahelpolümerisatsiooni alaliik, milles alitsükliline (enamasti heterotsükliline) monomeer annab tsükli avanemisega lineaarse polümeerse produkti.

Protsess initsieeritakse katioonse või anioonse katalüsaatori osalusel, toimub heterotsükli lõhkumine, aktiivse tsentri teke ja selle kasv uute monomeeri molekulide liitumisel. Initsieerimisviisist tulenevalt eristatakse

Polümeeride tootmisel on enamkasutatavad järgmised heterotsüklilised monomeerid:

Vaata ka muuda