Tetrahüdrofuraan

Tetrahüdrofuraan
Tetrahüdrofuraan
Keemiline valem (CH2)4O
Välimus värvitu vedelik
Molaarmass 72,11 g/mol
Tihedus 20 °C 0,8892 g/cm3
Lahustuvus vees segunev
Lahusti lahustab paljusid polaarseid ja mittepolaarseid aineid
Sulamistemperatuur –108,4 °C
Keemistemperatuur 66 °C
Ohud kergestisüttiv, seismisel tekivad plahvatusohtlikud peroksiidid

Tetrahüdrofuraan (THF, tetrametüleenoksiid, tetravesinikfuraan, IUPACi nimetus oksolaan) on heterotsükliline orgaaniline ühend, täpsemini tsükliline eeter.

Tetrahüdrofuraan on värvitu vedelik, mille lõhn sarnaneb atsetooni lõhnaga. Kasutatakse seda mõõdukalt polaarse aprotoonse lahustina, mis lahustab paljusid aineid. Tugeva happe toimel tsükkel avaneb ja annab lineaarse polümeeri.

Vaata ka muuda