Traditsiooniline rahvastiku taastetüüp

Traditsiooniline rahvastiku taastetüüp on rahvastiku taastetüüp, mis on iseloomulik demograafilise ülemineku esimesele etapile. Sellisele taastetüübile on iseloomulikud kõrged sündimus ja suremus, loomulik iive kõigub ümber nulli sõltuvalt loodusoludest ja haigustest. Traditsiooniline rahvastiku taastetüüp on iseloomulik primitiivsetele hõimudele ja vähim arenenud riikidele.

Traditsiooniline rahvastiku taastetüüp on märgitud numbriga 1
Traditsioonilisele rahvastiku taastetüübile iseloomulik rahvastikupüramiid on märgitud numbriga 1

Vaata ka muuda