Nüüdisaegne rahvastiku taastetüüp

Nüüdisaegne rahvastiku taastetüüp ehk modernne rahvastiku taastetüüp on rahvastiku taastetüüp, mis on iseloomulik demograafilise ülemineku neljandale etapile. Sellisele taastetüübile on iseloomulikud madalad sündimus ja suremus, loomulik iive on umbes nulli. Nüüdisaegne rahvastiku taastetüüp on iseloomulik Euroopa, Aasia ja Põhja-Ameerika kõrgelt arenenud riikidele.

Nüüdisaegne rahvastiku taastetüüp on märgitud numbriga 4
Nüüdisaegsele rahvastiku taastetüübile iseloomulik rahvastikupüramiid on märgitud numbriga 4

Vaata ka muuda