Terrorist


Terroristiks loetakse isikut, kes poliitilistel või materiaalsetel motiividel paneb toime akte, mille eesmärgiks on materiaalse ja moraalse kahju tekitamine teatud eraisikutele, riikidele või organisatsioonidele. Teatud olukordades on võimatu või keeruline eristada vabadusvõitlejat terroristist.

Eesti Vabariigi Karistusseadustiku § 237 järgi on terrorism "tervisekahjustuse tekitamisele, surma põhjustamisele või vara hõivamisele, rikkumisele või hävitamisele suunatud teo toimepanemine sõja või rahvusvahelise konflikti provotseerimise või poliitilisel või usulisel eesmärgil".

Tuntud terroristeRedigeeri

See on nimekiri isikutest, kes on kuulutatud terroristiks.

TerroriühendusedRedigeeri

See on nimekiri riikidest, ühendustest ja organisatsioonidest, mis on kuulutatud terroristlikeks:

Vaata kaRedigeeri