Terrorist


Terroristiks loetakse isikut, kes poliitilistel või materiaalsetel motiividel paneb toime akte, mille eesmärgiks on materiaalse ja moraalse kahju tekitamine teatud eraisikutele, riikidele või organisatsioonidele. Teatud olukordades on võimatu või keeruline eristada vabadusvõitlejat terroristist.

Eesti Vabariigi Karistusseadustiku § 237 alusel on terrorism "tervisekahjustuse tekitamisele, surma põhjustamisele või vara hõivamisele, rikkumisele või hävitamisele suunatud teo toimepanemine sõja või rahvusvahelise konflikti provotseerimise või poliitilisel või usulisel eesmärgil".

Tuntud terroristeRedigeeri

See on nimekiri isikutest, kes onl kuulutatud terroristiks.

Terroristlikud ühendusedRedigeeri

See on nimekiri riikidest, ühendustest ja organisatsioonidest, mis on kuulutatud terroristlikeks:

Vaata kaRedigeeri