Termodünaamiline protsess

Termodünaamiline protsess on iga termodünaamilises süsteemis toimuv muutus.

Termodünaamiline protsess võib olla kas pööratav või mittepööratav. Pööratavaks protsessiks nimetatakse niisugust protsessi, mis saab kulgeda vastupidises suunas, nii et süsteem läbib kõik olekud mis pärisuunaski ja jõuab algolekusse tagasi (seejuures ka süsteemiga interaktsioonis olev ümbruskeskkond taastub oma algolekus). Pööratav on niisiis lõpmata aeglane protsess, mis saab kulgeda mõlemas suunas süsteemi olekuparameetrite (nt ruumala, temperatuur jne) lõpmata väikese varieerimise toimel. Mittepööratava protsessi korral pole olekute vastupidises järjekorras läbimine võimalik. Kõik reaalsed protsessid on rangelt võttes mittepööratavad, kuid sageli kulgevad nad nii aeglases tempos, et neid võib esimeses lähenduses pidada pööratavaiks.


Pööratava protsessi näiteks on gaasi lõpmata aeglane paisumine või kokkusurumine silindris. Selle protsessi suunda võib kontrollida kolvile mõjuva jõu lõpmata väikese muutusega. Kui aga kolbi liigutada lõpliku kiirusega, tekib gaasis lööklaine (gaasi rõhk kolvi vahetus läheduses erineb rõhust ülejäänud gaasis). See on aga dissipatiivne prtosess, mille teostamine vastupidises suunas pole võimalik. Samamoodi mittepööratav on ka soojusvahetusprotsess, mis leiab aset kui kaks (lõplikul määral) erineva temperatuuriga keha kontakti viia.

Termodünaamilise protsessi pööratavus on tihedalt seotud termodünaamika teise seadusega ja entroopia muutumisega.