Isohooriline protsess

Isohooriline protsess on termodünaamiline protsess, mis toimub jääval mahul (ruumalal); protsessi muutuvad suurused on rõhk ja temperatuur. Niisugune protsess toimub näiteks siis, kui kindlat gaasikogust kuumutada või jahutada muutumatu mahuga anumas. Siis Ideaalse gaasi korral on gaasi rõhu ja temperatuuri jagatis vastavalt ideaalse gaasi olekuvõrrandile konstantne:

pV-diagrammil väljendab isohoorilist protsessi vertikaalne joon, sest protsessis muutub rõhk, mitte ruumala
.

Siit järgneb, et gaasi temperatuuri- ja rõhumuutused on omavahel võrdelises seoses:

,

kus

p1 on rõhk enne soojuse juurdejuhtimist;
p2 on rõhk pärast soojuse juurdejuhtimist;
T1 on temperatuur enne soojuse juurdejuhtimist;
T2 on temperatuur pärast soojuse juurdejuhtimist.

Kuna süsteemi maht püsib protsessis muutumatu, siis ei tehta isohoorilises protsessis tööd. See tuleneb ka termodünaamika esimesest seadusest (), kus korral juurdejuhitav energia muundub otse siseenergiaks ().

Ligikaudselt võib isohooriliseks protsessiks nimetada näiteks kütuse põletamist karburaatoris.[1]

Viited

muuda
  1. 1981. Tehnikaleksikon. Tallinn, Valgus. 656 lk