Teose kompileerimine

Kompileerimine on mitme autori kirjutatud teoste põhjal ühe teose ehk kompilatsiooni koostamine.