Teoloogia summa Ia q. 36

Teoloogia summa esimese osa küsimus 36 on Aquino Thomase teose Teoloogia summa esimese osa (Prima pars) küsimus 36 (Ia q. 36).

TekstRedigeeri

Küsimus 36

Püha Vaimu isikust nelja artiklisse jaotatuna

Seejärel tuleb vaadelda seda, mis kuulub Püha Vaimu isiku juurde. Teda ei kutsuta küll ainult Pühaks Vaimuks, vaid ka Jumala Armastuseks ja Anniks.

Püha Vaimu nime kohta küsitakse niisiis nelja asja.

Esiteks: kas see nimi "Püha Vaim" on omane mingile jumalikule isikule.

Teiseks: kas see isik, keda nimetatakse Pühaks Vaimuks, lähtub Isast ja Pojast.

Kolmandaks: kas ta lähtub Isast Poja läbi.

Neljandaks: kas Isa ja Poeg on Püha Vaimu üks allikas?

Artikkel 1Redigeeri

Kas see nimi "Püha Vaim" on omane mingile jumalikule isikule.

Esimese juurde minnakse nii. Paistab, et see nimi "Püha Vaim" ei ole omane mingile jumalikule isikule.

1. Ükski nimi, mis on ühine kolmele isikule, ei ole ju ühele isikule kohane nimi. Aga see nimi "Püha Vaim" on ühine kolmele isikule. Sest Hilarius (De trinitate VIII) näitab, et "Jumala Vaim" tähistab mõnikord Isa, nagu siis, kui öeldakse: "Issanda Jumala Vaim on minu peal" [(Jesaja 61:1)]; mõnikord tähistab ta Poega, nagu siis, kui Poeg ütleb: "mina Jumala Vaimu abil ajan kurje vaime välja" [([[Matteuse evangeelium|Mt] 12:28)], "näidates, et ta ajab kurje vaime välja oma loomuse väel"; mõnikord Püha Vaimu, nagu "ma valan oma Vaimu kõige liha peale" [(Joeli 3:1)]. Järelikult ei ole see nimi "Püha Vaim" omane mingile jumalikule isikule.

2. Peale selle, jumalike isikute nimesid öeldakse millegi suhtes, nagu ütleb Boëthius raamatus "De trinitate". Aha seda nime "Püha Vaim" ei öelda millegi suhtes. Järelikult see nimi ei ole omane jumalikule isikule.

3. Peale selle, kuna "Poeg" on mingi jumaliku isiku nimi, ei saa öelda "selle Poeg" või "tolle Poeg". Aga vaimu kohta öeldakse "selle või tolle inimese vaim".