See artikkel räägib tensori "mõõtmest"; tensori järguks võidakse nimetada ka tensori valentsi

Tensori järk on tensori esitamiseks vajaliku massiivi mõõde.

Skalaar on 0-järku tensor, sest tema suurus on ainus komponent, nii et teda saab esitada 0-mõõtmelise massiivina.

Vektor on esimest järku tensor, sest teda saab koordinaatide abil esitada komponentide ühemõõtmelise massiivina.

Maatriks on teist järku tensor, sest teda saab esitada kahemõõtmelise massiivina. Ja nii edasi: k-järku tensor on esitatav komponentide k-mõõtmelise massiivina.

Tensori järk on tema komponendi spetsifitseerimiseks vajalike indeksite arv.