Indeks

Wikimedia täpsustuslehekülg
Täpsustuslehekülg See on täpsustuslehekülg. Vajaduse korral muuda palun siia suunaval leheküljel lingi sihtkoht täpseks.

  • Indeks on arvule või tähele (sellest madalamale või kõrgemale) väikekirjas lisatav eristav, eriväärtusi märkiv, millegi hulka märkiv vms number, täht või muu sümbol
    • Indeks on keemias aine valemis esinev number, mis näitab elemendi aatomite arvu molekulis või ioonide arvude suhet kristallis.
  • Indeks on numbritest, tähtedest või mõlemaist koosnev leppemärk, kood, sihtnumber
  • Indeks on majanduses suhtarv, mis näitab kas majandusliku nähtuse keskmist muutumist või mingi teguri mõju suurust majanduslikule resultaadile
  • Indeks on teose teemade kindlal põhimõttel järjestatud register, nimestik
  • Indeks on semiootikas ja keeleteaduses üks kolmest peamisest märgitüübist

Vaata ka muuda