Indeks (majandus)

Indeks on majanduses suhtarv, mis näitab kas majandusliku nähtuse keskmist muutumist või mingi teguri mõju suurust majanduslikule resultaadile.

Vaata ka

muuda