Tehnikaleksikon

tehnikaalane teatmeteos

"Tehnikaleksikon" on tehnikaalane teatmeteos.

Tehnikaleksikon ilmus aastal 1981 kirjastuses Valgus. Tõlge on toimetatud ENE täppisteaduste teaduslikus toimetuses, mille juhataja oli Ralf Toming. Toimetuse sõnul on teksti originaaliga võrreldes pisut tihendatud ja täpsustatud. Osaliselt on arvestatud originaali 2. trüki ettevalmistamisel tehtud muudatusi.

Ilmumine langes ajale, mil "Eesti nõukogude entsüklopeedia" oli juba valminud (viimane, lisaköide ilmus 1977), aga "Eesti entsüklopeedia" polnud veel ilmuma hakanud (esimene köide ilmus 1985). Sama toimetuse tõttu sarnaneb tehnikaleksikon ülesehituselt ja tähistussüsteemilt ENE köidetega.

Tehnikaleksikon on tõlgitud vene keelest, 1976 Moskvas kirjastuses Sovetskaja Entsiklopedija ilmunud "Polütehnilisest sõnaraamatust" ("Политехнический словарь"), mille peatoimetaja oli akadeemik Ivan Artobolevski.

Raamatus on 656 lehekülge. Selle hind oli 7 rubla ja 30 kopikat.