Tatjana Vladõkina

Tatjana Vladõkina / Tatiana Vladykina (vene keeles Татьяна Владыкина, neiupõlvenimi Татьяна Перевозчикова, sündinud 8. septembril 1953 Starõje Keni külas Zavjalovi rajoonis). Ta on udmurdi folklorist ja mütoloogiauurija.

Tema uurijahuvide hulka kuuluvad udmurdi kultuur ja folkloor, kalendrikombestik, perekonnatavand, rahvaluuleliigid, etnilised suhted, materiaalne kultuur. Ta on Venemaa Teaduste Akadeemia Uurali osakonna Udmurdi ajaloo, keele ja kirjanduse instituudi juhtivteadur, enam kui 200 teadustöö autor, avaldanud arvukalt populaarseid tekstivalimikke. Vladõkina on pälvinud Udmurdi Vabariigi teenelise teadlase ja kultuuritöötaja aunimetuse.

Ta sündis õpetajate perekonnas. Lõpetanud 1975 Udmurdi Ülikooli, astus ta Tartu Ülikooli, kus lõpetas folkloristika alase kraadiõppe Eduard Laugaste juhendamisel. 1980. aastal kaitses Moskvas väitekirja "Udmurdi mõistatused" (Удмуртские народные загадки). Tööle suundus ta Udmurtiasse, Ižkari, kus asus 1978 tööle Udmurdi ajaloo, keele ja kirjanduse instituudis. 1985–2000 juhtis sama instituudi folkloristika osakonda. 1999. aastal kaitses ta Moskvas doktorikraadi teemal "Udmurdi folkloor: sünkretism ja liikide funktsionaalne spetsiifika" (Удмуртский фольклор: синкретизм и функциональная специфика жанров). 2005. aastast on professor Udmurdi Ülikoolis. 1994. aastast on ta juhendanud folkloristika kraadiõpet oma institutsioonis.

T. Valdõkina on teinud arvukalt välitöid, mille materjalid leiduvad korrastatult instituudi arhiivis. Ka on ta mitme udmurdi folklooriväljaande ja teadustööde sarjade algataja: sari "Udmurdi folkloor" (Удмуртский фольклор), populaarne sari "Зарни крезь" ("Золотые гусли"). Ta on toimetanud sarju "Kultuurimälestised. Folklooripärimus" jpm. T. Vladõkina kuulub Eesti usundiuuringute sarja Sator [1] toimetuskolleegiumisse.

Olulisemad teadusgrandidRedigeeri

 • 2000, Sorosi grant Suvekooli "Soome-ugri folkloristika uue aastatuhande lävel" korraldamiseks (Летняя Школа «Финно-угорская фольклористика на пороге нового тысячелетия);
 • 2001, Udmurdi mütoloogia (Удмуртская мифология);
 • 2002, 6-köitelise G. E. Vereshchagini teoste väljaandmise grant;
 • 2005, Regioonidevaheline konverentsi "Põhja Venemaa ja idapoolsed soomeugrilased: ajalis-ruumilised folkloorse dialoogi problemaatika" (Межрегиональная конференция «Русский Север и восточные финно-угры: проблемы пространственно-временного фольклорного диалога) ja 7. rahvusvahelise noorte folkloristide kooli "Folkloori kompleksne kogumine, süstematiseerimine ja eksperimentaalne tekstoloogia" (VII Международная школа молодого фольклориста "Комплексное собирание, систематика, экспериментальная текстология фольклора") korraldamiseks;
 • 2006, Udmurdi rahvaste traditsioonilise kultuuri elektrooniline andmebaas" (Электронная база данных по традиционной культуре народов Удмуртии)
 • 2008–2009, "Vozho-dõr": udmurtide rituaalne aasta" (Вожо-дыр": Годовой обрядовый цикл удмуртов);
 • 2016-2017, "Mütoloogilised tegelased läänemeresoome (eesti) ja permi (udmurdi) traditsioonide näitel: ajalugu ja tänapäev", koostöös Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnaga, Hõimuprogramm.

Valitud teadustöidRedigeeri

 • Владыкина Т. Г. Загадки. Ижевск, 1982.– 253 с. – (Удмуртский фольклор).
 • Владыкина Т. Г. Пословицы, афоризмы, поговорки.Ижевск, 1987. – 276 с. – (Удмуртский фольклор).
 • Владыкина Т. Г. Песни южных удмуртов. Вып. I. Ижевск, 1982. – 192 с. – (Удмуртский фольклор) (koos E. B. Boikovaga).
 • Владыкина Т. Г. Oпыт создания альтернативных программ по удмуртскому фольклору для вузов и школ республики. In: Узловые проблемы современного финно-угроведения. Йошкар-Ола, 1995. – С. 430–433.
 • Владыкина Т. Г. Удмуртский фольклор: Проблемы жанровой эволюции и систематики. Ижевск, 1997. – 356 с.
 • Владыкина Т. Г. Удмуртский фольклор. Алангасар. Батыры. Вожо, Эштэрек (Эш-Тэрек). In: Удмуртская республика: Энциклопедия. Ижевск, 2000. – С. 118–119, 164, 192, 234, 255, 267–268, 293, 295, 338, 372, 442–443, 521, 550 и др.
 • Владыкина Т. Г. Дух народа» сквозь призму фольклора. In: Финно-угорская фольклористика на пороге нового тысячелетия: Материалы конференции (Международная летняя школа. Глазов, 17–30 августа 2000 г.). Ижевск, 2001. – С.189–196.
 • Владыкина Т. Г. Ингур = Поднебесье: Хрестоматия по удмуртскому фольклору для общеобразовательных школ. Ижевск, 2004. – 352 с.
 • Владыкина Т. Г., Глухова Г. А. Локальные фольклорные архивы и учебный процесс. In: Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки. 2014. №2 (127), С. 92–99.
 • Владыкина Т. Г., Глухова Г. А. Этнокультурный контекст представлений удмуртов о времени. In: Традиционная культура. 2013. № 1 (49). С. 110-117.
 • Владыкина Т. Г., Глухова Г. А. Ар-год-берган: обряды и праздники удмуртского календаря. Mонография. Учреждение Российской акад. наук, Удмуртский ин-т истории, языка и литературы Уральского отд-ния РАН, ФГБОУ ВПО "Удмуртский гос. ун-т". Ижевск, 2011. Сер. Т. 1 Удмуртская обрядовая азбука.
 • Владыкина Т. Г., Глухова Г. А. Инву-мумы - повелительница небесной влаги в традиционной системе мировидения удмуртов. In: Вестник Удмуртского университета. 2011. № 5-4. С. 114-119.
 • Vladykina T., Glukhova G. Rites Associated With Conjuring Rain In The Udmurt Calendar Cycle. Folklore: Electronic Journal of Folklore. 2011. 48, С. 153-162. [2],
 • eesti keeles vt: Tatjana Vladõkina, Galina Gluhhova. Vihma väljakutsumise riitused udmurtide kalendritsüklis. In: Mäetagused 47, 108-119 [3].
 • Владыкина Т. Г., Глухова Г. А. Дни недели в системе представлений удмуртов о времени. Ежегодник финно-угорских исследований. 2011. № 3. С. 38-54.

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri

 • [3] Tatjana Vladõkina veebileht