Tasalaine

Tasalaine on füüsikas laine või välja erijuht, mille korral füüsikalise suuruse väärtused on normaalvektoriga määratud tasandil igal hetkel võrdsed.

Leviva tasalaine lainepinnad kolmemõõtmelises ruumis

Iga ruumipunkti jaoks, mille kohavektor on , mingil ajahetkel , saab antud välja väärtusi kirjeldada valemiga

kus on tasandi normaalvektor ja on funktsioon, mis kirjeldab välja väärtusi läbi kahe reaalarvulise parameetri, milleks on aeg ja kohavektoriga määratud punkti normaalvektori suunalist siiret .

Välja väärtused võivad olla skalaarsed, vektoriaalsed või teised füüsikalised, matemaatilised suurused. Juhul, kui vektoriaalne nimetatakse tasalainet ka pikilaineks.

Lihtsustatud definitsioonRedigeeri

Lihtsustatult nimetatakse tasalaineks (tasapinnaliseks laineks) lainet, mille lainepinnaks on tasand ehk tasapind. Keralaineid võib küllalt väikeses ruumipiirkonnas käsitleda tasalainenetena[1]. Samuti vaadeldes keralaineid algsest allikast kaugel muutub lainepinna kõverus vähem märgatavaks. Väljendit “küllalt väike ruumipiirkond” tuleb seejuures mõista nii, et me vaatleme sfäärilise pinna sellist osa, mille mõõtmed on palju väiksemad kui kaugus laineallikani. Näiteks kui maa peal vaatleme tähtedelt tulevaid valguslaineid, võib neid kõiki käsitleda tasalainetena, kuna kaugus tähtedeni on väga suur.

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri