Tarkuse püramiid

Tarkuse püramiid on infohalduse üks aluskontsepte.[viide?] Inglise keeles nimetatakse seda kontsepti DIKW püramiidiks tulenevalt sõnade data, information, knowledge ja wisdom esitähtedest.

Angloameerika koolkonna kohaselt suhestuvad loetletud mõisted omavahel DIKW püramiidina:

andmed -> info(rmatsioon) -> teadmus -> (elu)tarkus.

  • Andmed on üksikud elementaarfaktoidid või stimuleerivad signaalid;
  • informatsioon sisaldab otstarbekohast struktureeritud kirjeldust (Ants on õues, Peetri kinganumber on 45);
  • teadmus on üldistatud ja mingi eluolukorraga suhestatud informatsioon (normaalrõhul keeb vesi 100 kraadi juures);
  • (elu)tarkus sisaldab esimese kolme taseme pealt sünteesitud uudseid tõdesid. Elutarkus pakub juhendeid, kuidas jõuda mingi elus vajaliku resultaadini mitteilmsel teel.

TerminoloogiaRedigeeri

Eesti keeles esineb veel omatüvi "teave" (näiteks sõnades teavik, teabekandja), mis angloameerika mõisteskeemiga ei sobitu.

ParadoksidRedigeeri

Teatud käsitlustes esineb segadusi info ja andmete omavahelises positsioonis, näiteks paradoksina on Claude Shannoni bititeoorias bitt kõige väiksem infoühik ja andmed ei saaks olla sellest väiksemad.

ViitedRedigeeri