Tallinna Jalapalli Liit

Tallinna Jalapalli Liit oli aastatel 19161917 Tallinnas tegutsenud praeguse Eesti Jalgpalli Liidu eelkäija.

Tallinna Jalapalli Liit
Asutatud 2. juuni 1916
President Ado Anderkopp

Asutajaliikmed olid Tallinna SS Olümpia, Tallinna ESS Kalev ja Tallinna VS Sport.

2. juunil 1916 moodustasid Olümpia, Kalevi ja Spordi esindajad Tallinna Jalapalli Liiga (Revalskaja Futbol-Liga). Ajutise komitee esimeheks valiti Ado Anderkopp, kellest sai 1920 ka Eesti Spordi Liidu esimene esimees. [1]

24. augustil 1916 (vkj 11. august) kinnitati esimene Tallinna Jalapalli Liidu põhikiri.[2]

1917. aasta sügisel, Saksa okupatsiooni ajal, oli Tallinna Jalapalli Liit sunnitud oma tegevuse lõpetama.[3]

Otse tõlge:
"Tallinna jalapalli liit kinnitatud.
-am- Nende päevade sees tuli Tallinna „Jalapalli Liidu” põhikiri kinnitatult asutajatele kätte. Ta on 11. augustil s.a. sisemiste asjade ministri würst Wolkonski poolt kinnitatud. Põhjuskiri saadeti umbes paari kuu eest Tallinnast Wenemaa kehalise kultura edendamise peajärelwalwaja kindral Wojeikowi kaudu sisemiste asjade ministeriumi.
Põhjuskirja 1. punkt lausub: Tallinna „Jalapalli Liidul” on sihiks jalapallimängu Tallinnas ja Eesti kubermangus edendada ja kohalikke asjaarmastajate spordiseltse, kelle eeskavasse jalapallimäng kuulub, ühendada. See põhjuskiri maksab terve Eesti kubermangu kohta. Punkt 2-es seisab: Tallinna „Jalapalli Liit” asutatakse Tallinna spordiseltsi „Olümpia”, Eestimaa spordiseltsi „Kalewi” ja Tallinna spordiringi „Spordi” poolt. Uute spordiseltside juurdeasutamiseks tuleb Wenemaa kehalise kultura edendamise pealewalwajalt iga kord luba küsida.
Arwatavasti wotab nüüd jalapalli edu Tallinnas suuremat hoogu ja laieneb aegamisi ka muudesse kubermangu kohtadesse. Uue liidu asutamise koosolek on Tallinnas lähemail päewil."
Tallinna Teataja, nr. 199, 2 september 1916

Viited

muuda
  1. Niilop, Heigo, toim (2015). Eesti Spordi Aastaraamat 1918-1940. Tallinn: Eesti Spordiajaloo Selts. Lk 15-16. ISBN 9789949384631. {{cite book}}: |pages= ja |page= dubleerivad üksteist (juhend)
  2. Tallinna Teataja, nr. 199, 2 september 1916
  3. http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=eestispordileht19400201.2.20# Eesti Spordileht, nr. 2, 1 veebruar 1940