Tõetus, ka tõejärgsus, on olukord, kus valik langetatakse juhuse alusel või tõe teadlikul eiramisel. Kuna tõejärgsuse ja tõepõhjatuse mõisted on kohmakad, siis eesti keeles sobib kasutada Leo Luksi kasutusele võetud sõna "tõetus".