Substraat (ökoloogia)

Substraat ehk toitekeskkond on ökoloogias taimede, seente ning sessiilsete loomade kasvupinda või aktiivsete (vagiilsete) loomade kulgemiskeskkond. Substraat võib sisaldada biootilisi ja/või abiootilisi aineid. Mõnikord on mingi organismi substraat ka tema toidubaasiks. Substraat võib olla näiteks muld, taime leht.