Soomusauto on veoauto või maasturi veermiku baasil valmistatud kergelt soomustatud spetsiaalkerega ratassõiduk.

Saksa soomusauto ATF Dingo 2
Eesti Rahvaväe soomusauto "Kalevipoeg" aastal 1919, Eesti Vabadussõja ajal

Soomusautod on peamiselt sõjaotstarbelised, kuid valmistatakse ka sisekaitse- või tsiviilotstarbelisi sõidukeid.

Militaarsoomusautod

muuda

Militaarotstarbelisi soomusautosid võidakse kasutada näiteks:

  • patrullimiseks ja luureks
  • allüksuse transpordiks
  • juhtivkoosseisu transpordiks
  • kandeplatvormi- või vedukina kergetele relvasüsteemidele
  • liikuva juhtimispunkti või sidesõlmena
  • meditsiini- või tagalateenistuseks

Üldjuhul ei kasutata soomusautosid otseses lahingutegevuses, kuna nende relvastus ja kaitstus on ebapiisav ning maastikuläbivus piiratud. Soomusautode tugevaks küljeks on tavaliselt mobiilsus ja kompaktsus ning hooldus- ja remonditööde lihtsus võrreldes muu soomustatud sõjatehnikaga. Kuna enamik soomusautosid on ehitatud tsiviilsõiduki veermikule, annab paljude mudelite puhul tunda soomuskere raskus. See võib avalduda näiteks halvas püstivuses (kõrge raskuskese) või veermiku detailide kiirenevas kulumises (koormus ülekannetele).

 
Pärnu Ühistöö kulul, insener Järatsi juhtimisel ja Eesti armee 6. jalaväepolgu seppade abiga veoautost ümberehitatud soomusauto Vanapagan meeskonna ja juhi kuulipildurite komando ülema Feofanoviga (+ vasakult 4.) Vabadussõja ajal Ruhjas

Paljud tänapäeva armeesoomusautod on projekteeritud lähtuvalt nõuetest, et tagada isikkoosseisule maksimaalne turvalisus ja üleelamine. Nende kere alumine soomusosa on iseloomulikult V-kujulise lõikega, mis vähendab miini või improviseeritud lõhkekeha (IED) plahvatuse mõju masina all või vahetus läheduses masinas asuvale isikkoosseisule. Tugev külgsoomus vähendab üldises mõttes varitsuste mõju. Taolised soomusautod klassifitseeritakse kokkuvõtvalt MRAP-ideks (Mine Resistant Ambush Protected) või APV -deks (All Protected Veichle). Tänu eelnimetatud omadustele on uuemad soomusautod leidnud järjest laialdasemat kasutust terrorismivastastes sõjalistes operatsioonides.

Sisekaitsesoomusautod

muuda

Sisekaitseotstarbelised soomusautod on mõeldud jõustruktuuridele isikkoosseisu veoks ja tegevuse toetamiseks massirahutuste või muude tugevalt üldist avalikku korda ohustavate olukordade puhuks. Sisekaitseotstarbelistele soomusautodele võidakse monteerida veekahureid ja muid korra loomiseks või jälitustegevuseks vajalikke vahendeid. Enamasti kasutavad sisekaitse- ja turvaformeeringud oma tegevuses aga tavalisi soomustatud autosid. Spetsiaalseid soomusautosid on valmistatud ka eriti ohtlikele või väärtuslikele veostele.

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda