Soome tähestik

Soome tähestik põhineb ladina tähestikul ja selle saksa ning rootsi täiendustel.

Soome tähestik

Soome tähestikus on 28 (+ 3) tähte:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S (Š), T, U, V (W), X, Y, Z (Ž), Å, Ä, Ö.

Kolme tähte "Š", "W" and "Ž" ei peeta iseseisvateks tähtedeks ja nende tähtedega algavad sõnad järjestatakse vastavalt "S", "V" ja "Z" alla.

Tähte "Å" kasutatakse vaid rootsi nimede kirjutamiseks.

Tähti "C", "Q" ja "X" kasutatakse vaid võõrnimedes.

Tähti "B", "F" ja "G" kasutatakse võõrhäälikute märkimiseks.