Soolapaberfoto (inglise keeles salted paper print) on soolapabermenetluse (inglise salted paper technique) käigus paber- või klaasnegatiivilt kontaktkopeerimise teel saadud foto. Tegemist on esimese püsiva fotoga paberil, mis leiutati 1839. aastal ja mis tuli fotograafide seas laiemalt kasutusele 1850. aastatel.

Ajalugu muuda

Esimesed katsetused paberpõhimikul fotode valmistamiseks tehti juba 1830. aastatel. Inglane William Henry Fox Talbot tegi 1834.–1835. aastal erinevate fotopaberitega küll eksperimente, aga ei avaldanud oma meetodite detaile kuni 1839. aastani, kui uudis Louis Jacques Mandé Daguerre'i edust – 1839. aastal leiutatud dagerrotüübist, mis sai kohe populaarseks ja kättesaadavaks – levis üle maailma.[1] Talbot patenteeriski 1839. aastal soolapabermenetluse. Algselt nimetas ta menetlust nn valgusjoonistuseks (photogenic drawing), mis tähendas sisuliselt lamedate objektide asetamist tundlikustatud paberile ja nende 10–30-minutilist säritamist. 27. aprillil 1839 avaldas Talbot oma valgusjoonistused ka ajakirjas The Magazine of Science.[2]

Talbot kasutas soolapabermenetluseks kvaliteetset kirjutuspaberit, mille ta kastis nõrka soolalahusesse ja kuivatas. Paberi valgustundlikkus saavutati, kui sellele kanti peale tugev hõbenitraadi lahus. Valgustundlik paber tumenes päikesevalguse käes ning see tuli edasise tumenemise vältimiseks stabiliseerida. Selleks pesti paberit tugevas soolalahuses, mis muutis kujutise heledad piirkonnad kahvatuvioletseteks. Inglase Sir John Herscheli soovitusel hakkas Talbot kinnitina kasutama naatriumtiosulfaati, mis muutis kujutise valgusele täiesti stabiilseks.

Naatriumtiosulfaadi lisamisega 1839. aastal kujuneski valgusjoonistusest tänase nimetusega soolapaberfoto, mis sai universaalseks fotograafiliseks menetluseks aastatel 1840–1850. Sel ajal nimetatigi soolapaberit (st soolalahuses ette valmistatud kõrge kvaliteediga paberit) tänapäeva mõistes "fotopaberiks", et eristada seda teistest tol ajal välja töötatud paberiliikidest. Soolapabermenetlusest sai esimene levinum paberpõhimikul fotode valmistamise viis, sest see võimaldas hõlpsat paljundamist – negatiivilt kontaktkopeerimist. Soolapaberfotode valmistamiseks kasutati nii pabernegatiive, mida nimetatakse ka talbotüüpideks ja kalotüüpideks, kui ka klaasnegatiive.

Valmistamine muuda

Soolapaberfotode valmistamiseks läheb vaja järgmisi aineid[1]:

Soolalahuse ettevalmistamine ja paberi valik muuda

Želatiin valati külma vette. Ülejäänud vesi kuumutati ja selles lahustati naatriumkloriid. Lahused segati kokku ja neil lasti jahtuda umbes 26 °C-ni. Selline lahus sisaldas palju vähem želatiini kui seda on hilisemates želatiinemulsioonpaberites ning želatiini hulk oli napilt piisav selleks, et pärssida kujutise täielikku "uppumist" paberikiududesse. Paberi enda liimistus oli samuti ebapiisav, mistõttu oli üsna levinud, et soolalahuses, millega paberit töötlema hakati, suurendati želatiini kogust või lisati muud sideainet.

Paberpõhimiku kvaliteedist sõltus seega suuresti ka kujutise kvaliteet. Poorsel põhimikul (nt akvarellipaberil) või vähese liimistusega paberil mõjus kujutis liialt lameda ja pinnalisena. Seepärast valisid fotograafid kõige ühtlasema ja kvaliteetsema paberi, mis saada oli. Eelistatumad olid õhemad paberid, sest neid oli lihtsam kasutada. Samuti tuli kasuks, kui soolapaberite hoiukohas oli õhuniiskus veidi suurem – see tegi paberid kergemini käsitletavaks.

Paberi katmine soolalahusega muuda

Et pärast soolalahusega töötlemist ei olnud võimalik enam eristada, kumb paberi külg oli lahusega kaetud, tuli töödeldavale pinnale eelnevalt teha pliiatsiga märge, et pooled segamini ei läheks. Paberit ujutati ettevalmistatud soolalahuse pinnal 3 minutit, seejuures pidi jälgima, et lahusega saaks kaetud paberi siledam külg.

Kirjeldusi, kuidas paberit lahusega katta, oli mitmeid. Enamasti soovitati aga paberilehte lahuse pinnal ujutada. Ujutamine oli hõlpsam, kui õhutemperatuur ja lahuse temperatuur olid sarnased. Kui soolalahus oli soojem, hakkas paber lahusega kokku puutumisel kiirelt lokkima. Sel juhul soovitati proovida paberit pealtpoolt niisutada või õrnalt paberi lokkivale piirkonnale puhuda. Kui leht oli lahuse pinnal mõni aeg seisnud, hakkas see tavaliselt ka ise sirgeks tõmbuma. Igal juhul tuli vältida lahuse valgumist teisele küljele (mis võis lokkimisega kaasneda), sest siis oli paber rikutud. Lokkimise vältimiseks volditi tihti ka paberi ääred üles ja tekitati "laevuke", mille ülesvolditud servadest oli mugav paberit lahuse peale tõstes kinni hoida. Selline meetod takistas ühtlasi lahuse jõudmist paberi tagaküljele ja vähendas paberi lokkimist.

Kui paber oli lahusel nõutud aja seisnud, tuli see aeglaselt lahuse pinnalt ära tõsta. See tagas ühtlase kattumise ning ei tekitanud lahuse pinnale mulle, mis oleksid võinud järgmise lehe ujutamist segada.

Kuivatamine muuda

Paberid riputati kuivama pikema külje nurkadest, nii et lahusel oli võimalikult vähe ruumi mööda paberit alla voolata. See vähendas võimalust, et paber kattuks lahusega ebaühtlaselt. Kui soolapaber hakkas kuivades lokkima, võis selle alumistesse nurkadesse raskuseks kinnitada näiteks pesulõksud. Kuivanud paberid tuli asetada vajutuse alla – see tegi need painduvamaks ja valgustundlikuks tegemisel kergemini käsitletavaks. Soolapaber säilitas oma omadused jahedas ja kuivas keskkonnas. Siiamaani võis paberi ettevalmistamine kulgeda päevavalguses.

Valgustundlikustamine ja säritamine muuda

Summutatud valguses pintseldati paberi pind üle või ujutati umbes 3 minuti jooksul hõbenitraadi umbes 12% lahuses (120 g hõbenitraati, 1 liitri lahuse jagu vett), vältides ühtlasi lahuse sattumist paberi teisele küljele. Paberid säilisid kasutuskõlblikena 1–2 päeva, sõltuvalt keskkonna temperatuurist ja õhuniiskusest.

Paberi valgustundlikkuse tekitas naatriumkloriidi ja hõbenitraadi reaktsioon, mille tagajärjel moodustus valgustundlik hõbekloriid. Fotokujutis kopeerus paberi pinnale kontaktis fotonegatiiviga kopeerimisraamis UV-kiirguse (päikesevalguse) abil. Kujutis ilmus paberil kohe nähtavale, soovitud tumeduseni jõuti eredas päikesevalguses umbes 5 minutiga, protsessi jälgiti aeg-ajalt paberinurka piilumiseks kergitades.

Nii töödeldud soolapabereid kasutati varem (ajavahemikus 1841–1857) ka fotonegatiivide (kalotüüpide) saamiseks fotokaamerates. Kaamerast tulnud negatiivi kujutis oli algselt nähtamatu (st latentne). Ilmutamiseks kasutati hõbenitraadi-gallushappe, pürogallushappe või raudsulfaadi lahust.[3] Pärast kinnitamist immutati pabernegatiiv vahaga, et muuta negatiiv läbipaistvaks.

Esmane pesemine muuda

Jooksva vee all pesemine (umbes 10 minutit) eemaldas liigse hõbenitraadi. Kui seda tehti hoolimatult ja üleliigne hõbenitraat jäi paberisse kujutise kinnitamiseni, võisid tulemuseks olla mustad plekid.

Toonimine ja pesemine muuda

Fotode toonimine oli 19. sajandil üsna tavaline. Enamasti kasutati kuld- või plaatinatoonerit. Kuldkloriidi lahus andis tulemuseks külmema tonaalsuse: sügavpruunid või lillakaspruunid toonid. Plaatinatoonerit kombineeriti tihti kuldtooneriga; seda enne 1890. aastaid laialdaselt ei kasutatud.

Tooniti nii esteetilistel põhjustel kui ka selleks, et tagada kujutise püsivus. Nimelt asendub toonimise käigus teatav hulk hõbedaosakesi kulla- või plaatinaosakestega (sõltuvalt toonerist), millel on teistsugune valguse neelamise võime kui puhtal hõbedal ja mis on seepärast fotokujutise oksüdeerumisele ka palju vastupidavamad. Pärast toonimist ja enne kinnitamist pesti paberit 3–5 minutit jooksva vee all.

Kinnitamine muuda

Foto kinnitati 15%-lises naatriumtiosulfaadi lahuses (8–10 minutit), mis muutis UV-kiirgusest puutumata hõbekloriidi veeslahustuvaks. Maksimaalse tulemuse saavutamiseks kasutati kahte vanni: mõlemas kinnitati 4 minutit, seejuures lasti paberil enne teise vanni asetamist mõni hetk nõrguda.

Pesemine ja lõplik viimistlus muuda

Paberit pesti umbes 2–4 minutit jooksva vee all ning kasteti 3–4 minutiks 1%-lisse naatriumsulfiti lahusesse. See aitas lõplikult eemaldada naatriumtiosulfaadi jäägid, mida võis seal veel leiduda. Seejärel pesti foto uuesti mitmekordselt, et kõigist veeslahustuvatest kemikaalidest paberis lahti saada. Sõltuvalt paberi paksusest, vähemalt 30 minutit. Pesemisele järgnes kuivatamine fotokuivatuspaberiga. Seejärel asetati foto klaasile, kujutis pealpool ja pandi pressi alla, et tulemus oleks võimalikult sile ja sirge.

Iseloomulikud tunnused muuda

Foto pind muuda

Soolapaberfoto tunneb ära foto pinna järgi – lähemalt vaatamisel on paberikiud selgelt näha, kujutis on paberikiudude vahele "uputatud", sest muid vahekihte teda põhimikpaberi pinnast ei eraldagi.[4] Fotol dikteerib paberkiudude struktuur üsna tugevalt pildi üldmuljet – kujutise pind on seetõttu matt ja õhuline.

Tavalises soolapaberfoto põhimikus on vähe orgaanilist sideainet, mis muudabki foto pinna matiks. 1850. aastate keskel levisid soovitused paberi töötlemisest orgaanilise ainega. Seda soovitati teha kas paberi ettevalmistamisel soolalahuses või lõpliku viimistluse käigus. Nii lisatigi juba soolalahusele želatiini, albumeeni; või kaeti valmis fotod albumeeni, želatiini, kummiaraabiku, šellaki, suhkru, erineva laki- või vahakihiga.[5]

Retušš ja koloreerimine muuda

Efektide saamiseks (nt hajutatud servad portreedel) kaeti negatiiv osaliselt kinni või retušiti. Ka positiivkujutis võis läbi teha põhjaliku kaunistuse – fotograafil oli tihe koostöö kunstnikuga. Retuššimine (retušeerimine) oli väga levinud – selle tingis osaliselt menetlus ise, kuna nii negatiividel kui ka positiividel leidus valmistamisel tekkinud defekte (negatiivi- ja fotopõhimiku ettevalmistus pildistamiseks – valgustundlikustamine – oli fotograafi või tema abiliste töö ning kuna see tehti käsitsi, tekkisid ka defektid). Retušiti väikseid defekte – valgeks jäänud alasid, ning rõhutati ülesvõtte olulisemaid detaile – portree puhul silmi, suud, ehteid jm. Koloreerimine oli levinud, kuigi väiksemate retuššimise puhul on austatud siiski kujutise enda pruunikat tonaalsust. Värv (akvarell, tempera) kinnitus fotole hästi, sest erinevalt hilisematest paberpõhimikul fotomenetlustest asus kujutis otse paberkiudude vahel, ilma nn fotoemulsioonita.

Vormistus muuda

Lõppvormistus on soolapaberfoto puhul äärmiselt suure tähtsusega, sest õhukesel siledal paberil fotod ei oleks pidevat kätte võtmist ja eksponeerimist kannatanudki. Foto kinnitati liimiga tugevamale alusele – paberile, papile või raamiti klaasi alla. Tihti oli alus trükidekoori või fooliumist dekooriribadega kaunistatud. Fotode signeerimine ei olnud eriti tavaline: osalt seetõttu, et tollased fotograafid ei tundnud end kunstnikena, samas polnud veel välja kujunenud ka nii tugevat konkurentsi, mis oleks nõudnud fotograafilt enda tehtud fotode suurema eristumise vajadust teiste fotograafide tehtud ülesvõtetest.[6] Fotograafia oli kallis ja elitaarne ning sellega tegelesid vaid vähesed. Fotograaf kirjutas enda nime tavaliselt aluspaberile või -papile foto alla. Tihti lisati ka kunstniku nimi, kes oli fotot retušeerinud. Vähem levinud olid fotograafi andmetega sissevajutustrükid, sildid ja embleemid.

Kahjustused muuda

Ühelt poolt on soolapaberfotode kahjustused sarnased teiste paberfotode omadega: rebendid, murdejooned, mõrad raamistuses jmt. Samas on mitmeid kahjustusi, mis on omased just hõbedaühendeid sisaldavatele fotodele. Kaks kõige olulisemat soolapaberfoto säilivust mõjutavat protsessi on oksüdeerumine-redutseerumine ja sulfuratsioon.

Oksüdeerumine-redutseerumine muuda

Oksüdeerumis-redutseerumisprotsessi käigus ründavad hõbedat mistahes oksüdeerivad ühendid (osoon, lämmastikdioksiid vm), mis muudavad metallilise hõbeda aatomid aktiivseteks värvusetuteks osakesteks – hõbeioonideks. Oksüdeerumis-redutseerumisprotsess toimub vaid väga õhukese hõbedaosakeste kihi korral (st just fotodel) ning mida väiksemad on osakesed, seda kergemini reaktsioon toimub. Antud protsessi puhul on tegemist terve reaga keemilistest reaktsioonidest: hõbeda hõbedaioonideks oksüdeerumine, nende ümberpaiknemine foto pinnal, redutseerumine tagasi metallilisse olekusse.[7] Reaktsiooni käigus väheneb kujutise toonitihedus (density) ja terve kujutis või ainult servad muutuvad tunduvalt heledamaks – foto tuhmub. Oksüdeerumis-redutseerumisprotsessi silmaga nähtavad kahjustused erinevad sõltuvalt fotopaberi liigist. Kopeerpaberi (sh soolapaberfoto) puhul on see oluliselt kiirem ja nähtavamate muutustega protsess kui näiteks ilmutuspaberi puhul.

 • Kõigepealt kaovad toonitiheduse erinevused fotokujutise heledamatelt aladelt, sest neis on vähem ja väiksemaid hõbedaosakesi ning seetõttu toimub protsess seal kiiremini. Heledate alade erisuste kadumine muudab kujutise pinnaliseks ja kaotab ruumilisuse (nt näol, kangavoltides jne);
 • seejärel toimub üldine tuhmumine – protsess muutub nähtavaks ka kujutise kesktoonides ja varjualadel;
 • lõpuks muutub fotokujutise tonaalsus soojemaks (kollakaks-punakaks).

Sellise kahjustuse eest kaitseb fotokujutist kõige paremini toonimine – toonitud foto on oksüdeerumis-redutseerumisprotsessile vastupidavam. Samas ei tee toonimine aga kujutist täielikult püsivaks ning aja jooksul pääseb protsess mõjule ka toonitud fotol.

Sulfuratsioon muuda

Sulfuratsiooniks nimetatakse fotomaterjalis leiduva hõbeda muutumist hõbesulfiidiks saasteainete (väävliühendite), temperatuuri ja niiskuse tõttu.[8] Sulfuratsioon on üks oksüdeerumis-redutseeriumisprotsessi tulemusi: hõbeioonidega reageerivad sel juhul väävliühendid ning moodustavad helekollast hõbesulfiidi, mis fotokujutisel on nähtav pruunide või kollaste plekkidena. Kahjustuse põhjustajaks võivad olla nii õhus leiduvad väävliühendid, kui ka põhimikust endast tulenevad allikad.

 • Õhusaastes sisalduvate väävliühendite mõju fotokujutisele on järkjärgulisem ja hõlmab kogu foto pinda. Moodustunud hõbesulfiid on värvuselt hele ja pildi algset kontrastsust enam edasi ei anna. Tavaliselt ei esine aga gaasilised väävliühendid kontsentreeritult nii suures koguses, et see tekitaks fotomaterjalile tõsisemaid kahjustusi.
 • Suuremaid probleeme tekitavad väävliühendid, mis on fotopõhimikus endas. Nimelt eraldub naatriumtiosulfaadist – ainest, mida kasutati soolapaberfotode kinnitamiseks – aja jooksul (eriti niiskuse tõttu) aktiivne väävel, mis hakkab fotot "ründama": õhuhapniku toimel hakkavad väävliühendid kujutise moodustanud hõbedaosakestega reageerima. Kinnitijäägid jätavad foto pinnale väga konkreetsed (vahel lausa teravate piirjoontega) pruunid-kollased plekid.

Nn "kontrollitud sulfureerumist" kasutati ka fotode toonimiseks. See võte levis laialdaselt 1840. aastatel. Peagi aga avastati, et sulfuratsiooni ei olnud võimalik kergesti peatada, niivõrd hästi kontrollida ning sedasi toonitud fotod ei olnud püsivad. Seepärast taandus see tehnika 1855. aasta fotoalasest kirjandusest ja üldlevinuks sai kuldtoonimine.

Mehaanilised kahjustused muuda

Kuna soolapaberfoto põhimikuks on sile ja õhuke fotopaber, jääb sellel hästi näha pisemgi murdejoon või mõlgike, mis on piisava toestuseta kasutamisel kerge tekkima. Samuti kulub fotopaber kiiremini piirkondades, kust seda tavaliselt kinni hoitakse. Kattekihiga soolapaberfotodel esineb tihti kriimustusi.

Keemilised kahjustused muuda

 • Alusmaterjalist tingitud kahjustused

Niisketes hoiutingimustes seisnud fotol on iseloomulikuks kahjustuseks aluspaberi või -papi lokkimine ja servadest kollakaks tõmbumine, mis mõjutavad ka fotot. Kui alusmaterjalil esineb foksing (st pruunid või punakaspruunid laigud, plekid või täpid paberil), võib see tungida läbi paberi foto esiküljele.

 • Pinna määrdumine

Soolapaberfotole on tüüpiline kahjustus ka pinna määrdumine, kuna selle kiuline pind haagib hästi tolmu ja pinnamustust. Eriti ilmekalt on seda näha fotode puhul, mis on olnud varem raamitud. Samuti esineb pinnamustust aluspaberil või -papil.

Säilitamine ja käsitlemine muuda

Soolapaberfotode säilitamisel tuleb ühelt poolt lähtuda tavalistest fotode hoiustamise eeskirjadest. Teisalt peab aga ka arvestama, et hoiutingimuste tagamisel üritataks ennetada ka just soolapaberile iseloomulikke kahjustuste tekkimist.

Pakendamine muuda

Soolapaberfotosid on soovitav hoiustada individuaalsetes läbipaistvates ümbristes. Pikaajaliseks säilitamiseks on parim katmata polüesterkile, stabiilne on ka katmata polüpropüleenkile ja kõrgtihe (HD) polüetüleenkile. Ümbris peab tagama esmase kaitse tolmu eest ja ühtlase surve kogu foto pinna ulatuses. Läbipaistvad ümbrikud võimaldavad fotot vaadelda seda ümbrisest välja võtmata. See vähendab tunduvalt kasutamisest tingitud mehaanilisi kahjustusi, mis on just soolapaberfotodele iseloomulikud. Kileümbris võib aeglustada ka oksüdeerumis-redutseerumisprotsesse ning kaitsta õhuniiskuse kõikumiste eest.

Käsitlemine muuda

Fotode käsitlemisel tuleb alati kanda puhtaid ja pehmeid õhukesi kindaid, sest paljastelt kätelt fotole sattunud tolm, saasteained ja rasvad kahjustavad neid pöördumatult. Aluspapi või muu toetava vormistuseta soolapaberfotol võivad käsitlemisel hõlpsasti tekkida muljumisjäljed ja rebendid. Selle vältimiseks peab olenevalt foto suurusest nende käsitlemisel kasutama tugipabereid ja -pappe.

Suhteline õhuniiskus, temperatuur ja valgus muuda

Õige niiskusrežiim on eriti tähtis võimalike saasteainete (osoon, sulfiidid, peroksiidid) olemasolul, sest suure õhuniiskuse ja saasteainete koosmõjul kiirenevad oluliselt soolapaberit kahjustavad oksüdatsiooni reaktsioonid ning kujutis võib aja jooksul täielikult oksüdeeruda. Madal temperatuur ja õhuniiskus mõjuvad fotomaterjalidele stabiliseerivalt.[8] Suhteline õhuniiskus peaks olema vahemikus 20–50%, kõige sobivam vahemik on 30–40%, seejuures võib õhuniiskus hoiukeskkonnas kõikuda 5% päevas. Parimaks keskkonnaks peetakse paberfotode puhul külma keskkonda (st +4 °C ja alla selle), heaks jahedat keskkonda (+12 °C) ning rahuldavaks toatemperatuuri (+20 °C). Temperatuur võib kõikuda ±1 °C tunnis.[9] Fotomaterjale hoiustatakse pimedas, et vältida fotopaberi koltumist.

Viited muuda

 1. 1,0 1,1 Reilly, James M. The Albumen & Salted Paper Book: The history and practice of photographic printing, 1840–1895. Light Impressions Corporation. Rochester, 1980.
 2. Johnson, W. S.; Rice, Mark; Williams, Carla. Photography from 1839 to today. George Eastman House,Rochester, NY. Köln: Taschen, 1999.
 3. Koskivirta, Riitta. Suolapaperimenetelmä. – Valokuvauksen Vuosikirja. Suomen Valokuvataiteen Museo. 1992.
 4. Sähka, Merilis. Soolapaberfotod. – Lisa artiklile: Tõnis Liibek "Tartu Päevapiltniku Georg Friedrich Schlateri fotod Eesti Ajaloomuuseumis"// Varia historica I. Töid ajaloo alalt. Eesti Ajaloomuuseum, Tallinn 2006. Lk 81–94.
 5. Jacobson, Ken. Problematic Low-Sheen Salt and Albumen Prints. A Proposed Nomenclature. – History of Photography vol 15, nr 4, 1991.
 6. Sähka, Merilis. Fotokogu säilitamine muuseumis. Magistritöö. Juhendaja: Kurmo Konsa; konsultant: Jüri Karm. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, Kunstikultuuri teaduskond, Muinsuskaitse ja restaureerimise osakond, 2008.
 7. Reilly, James M. Care & Identification of 19. Century Photographic Prints. 1986.
 8. 8,0 8,1 Konsa, Kurmo. Artefaktide säilitamine. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007.
 9. Karm, Jüri. Fotode säilitamisest. – Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat XLIX. Tartu, 2006.

Välislingid muuda

 • Reilly, James M. The Albumen & Salted Paper Book: The history and practice of photographic printing, 1840–1895. Light Impressions Corporation. Rochester, 1980.

http://albumen.conservation-us.org/library/monographs/reilly/

http://www.alternativephotography.com/wp/processes/saltprints/a-dash-of-salt