Sonaadivorm ehk sonaat-allegro on muusikavorm, mis koosneb ekspositsioonist, töötlusest ja repriisist.

Sonaadivormile võib eelneda sissejuhatus ja järgneda kooda.

Sonaaditsükli esimene osa on tavaliselt sonaadivormis.

Ekspositsioon

muuda

Ekspositsioon on muusikalise peateema ja kõrvalteema esmakordne esitus. Ekspositsioon koosneb järgmistest osadest:

  1. Peapartii, milles esitatakse peateema põhihelistikus.
  2. Sidepartii, mis seob peapartiid ja kõrvalpartiid, valmistab ette üleminekut dominanthelistikku.
  3. Kõrvalpartii, milles esitatakse kõrvalteema tavaliselt dominanthelistikus.
  4. Lõpupartii, milles kinnitatakse dominanthelistik.

Ekspositsiooni võidakse korrata.

Töötlus

muuda

Töötluses toimub vaba arendus ekspositsioonist pärit või uutel teemadel läbi erinevate helistike, peateemat ei tohi esitada põhihelistikus.

Repriis

muuda

Repriisis korratakse muusikalist teemat uues kvaliteedis.

  1. Peapartii, milles peateema tuleb tagasi põhihelistikus.
  2. Kõrvalpartii, milles tuleb tagasi kõrvalteema, kuid samuti põhihelistikus.
  3. Lõpupartii, milles kinnitatakse põhihelistik.

Peapartii ja kõrvalpartii vahel võib olla ka sidepartii.