Ekspositsioon (muusika)

Ekspositsioon on muusikateose osa, mis esineb sonaadi- ja fuugavormi alguses. Ekspositsioonis esitatakse (eksponeeritakse) ühte või mitut teemat põhihelistikus.