Sonaaditsükkel

Sonaaditsükkel ehk sonaat-sümfooniline tsükkel on muusikas mitmeosaline vorm, milles vähemalt üks osa (tavaliselt esimene) on sonaadivormis.

Sonaaditsükkel saab teosena nimetuse esinejate koosseisu järgi. Ka osade arv,iseloom ja ülesehitus sõltuvad esitavast koosseisust.

Sümfoonia ja keelpillikvartett on tavaliselt neljaosalised:

  1. osa on sonaadivormis ja kiires tempos
  2. osa on aeglane, tihti variatsioonivormis
  3. osa on tantsuline, enamasti menuett või skertso
  4. osa on kiire finaal, sonaadi- või rondovormis

Sonaat ja instrumentaalkontsert on tavaliselt kolmeosalised:

  1. osa on sonaadivormis, kiire
  2. osa on aeglane
  3. osa on tavaliselt rondovormis, kiire