Seksuaalvähemus

Seksuaalvähemus on enamusest erineva seksuaalse sättumusega inimeste grupp.

Mõiste "seksuaalvähemus" on suhteline ja kohati vaieldav. Eri kultuurides ja eri ajastutel on domineerinud erinevad seksuaalsed sättumused. Üldiselt räägitakse seksuaalvähemusest konkreetse kultuuri ja ajastu kontekstis[viide?].

Üldiselt kasutatakse seda mõistet ainult seadusega lubatud seksuaalsete eelistustega inimeste kohta[viide?]. Tavaliselt kasutatakse seda mõistet geide, lesbide, biseksuaalsete ning transsooliste (LGBT)inimeste kohta. Transsoolised pole selle mõiste kasutamisega enda kohta sageli nõus, sest nad ei pruugi olla enamusest erineva seksuaalse sättumusega, vaid soolise identiteediga. Vahel hõlmab see mõiste ka fetišiste, parafiiliaid Bondage & Discipline'i, Domination & Submission'i ja sadomasohhismi (BDSM-i) harrastajaid. Mõnel juhul on seksuaalvähemustena käsitletud ka eripäraste seksuaalsete vajadustega heteroseksuaalseid inimesi.

Seksuaalvähemus ja bioloogiaRedigeeri

Bioloogia vaatevinklist vaadatuna tuleb seksuaalvähemusi (aga ka mittevähemusi) tunnistada hälbeks juhul, kui nad ei täida ühte elusolendite põhieesmärki – paljunemist.[viide?] Paljunemise eesmärgi ignoreerimisel on liik määratud järglaskonna puudumise tõttu hukule.[viide?] Samas, kuni seksuaalvähemus jääb populatsioonis vähemuseks, ei kujuta ta liigi püsimisele ohtu. On teooriaid, mis väidavad, et näiteks homoseksuaalsus on üks evolutsioonilisi populatsiooni arvukuse isereguleerimise vahendeid.[viide?] Samas aga tuleks kindlasti rõhutada, et erinev seksuaalne sättumus ei tähenda, et inimene ei sooviks või ei suudaks paljuneda. Seega on põhimõtteliselt erinevuse aspekt vaid selles, et samasoolise paari suguühe ei ole viljakas – muus osas ei saa paljunemise aspekti "hälbelisena" mõista.[viide?]

Seksuaalvähemus ja meditsiinRedigeeri

Tänapäeval pole paljud seksuaalvähemuste hulka kuuluvad seksuaalsed omadused või seksuaalne sättumus meditsiinilisest seisukohast patoloogiline nähtus oma seksuaalsuse tõttu. Kui lugeda seksuaalvähemuste hulka ka sünnipäraselt anatoomilisest normist kõrvalekalduvate sugutunnustega indiviidid (näiteks hermafrodism), on nende patoloogia just sellest, mitte nende seksuaalsetest eelistustest tingitud. Parafiiliaid loetakse teatud juhtudel psüühikahäirete hulka kuuluvaks, kuigi nii mõnigi (aga mitte kõigi) parafiilia võib olla ka normaalse seksuaalkäitumise variatsioon. Nii homo- kui ka heteroseksuaalsust peetakse meditsiiniliselt normaalseks, patoloogiline seisund on egodüstooniline seksuaalsättumus, mis tähendab, et inimene ise ei ole rahul oma seksuaalse sättumusega.

Seksuaalvähemus ja ühiskondRedigeeri

Ühiskonna suhtumine seksuaalvähemustesse on ajaloos olnud erinev. Nõukogude Liidus olid seksuaalvähemused põranda all, mitteheteroseksuaalne seksuaalsuhe oli seadusega keelatud ja karistatav.[viide?] Viimasel ajal hakkab ka eesti ühiskonda jõudma seisukoht, et seksuaalvähemuse esindajad on samasugused inimesed nagu kõik teised ja nende eripärisid seksuaalelu vallas võib tolereerida.

Ühiskonnas levinud stereotüüpide kohaselt on seksuaalvähemused promiskuiteetsed, neil on rohkem partnereid kui heteroseksuaalsetel inimestel.[viide?] Paljude uuringute kohaselt on see ka osaliselt tõsi[viide?], kuigi homoseksuaalsuse kohta on näidatud, et see peab rohkem paika ühiskondades, kus homoseksuaalsust ei tolereerita.[viide?] Sobiva rollimudeli keelamise läbi võib ühiskond ise stigmatiseerida teatud gruppe.

Seksuaalvähemus ja poliitikaRedigeeri

Päris mitmed mõjukad poliitikategelased on tunnistanud end seksuaalvähemuse hulka kuuluvaks ja püüdnud oma autoriteediga kujundada suhtumist seksuaalvähemustesse. Välistatud pole ka sarnaselt reklaamitööstusega nn häältepüüdmine, kuna mõningate arvamuste kohaselt on seksuaalvähemusi umbes 5% populatsioonist, mis on arvestatav kogus hääli valimiskampaanias.[viide?]

SeksuaalvähemusiRedigeeri

Vaata kaRedigeeri