Seaduste Kogu (lühend SK) oli Eesti seaduste kodifikatsioon, mida anti välja aastail 1938–1940 Seaduste Kogu seaduse (SK I 1938, 3, 9) alusel.

Seaduste Kogu väljaandmine oli nimetatud ühe eesmärgina juba Konstantin Pätsi teise valitsuse deklaratsioonis 1923. aastal. Eesti iseseisvusaja jooksul toimus Vene seaduste asendamine eestikeelsete Eesti seadustega, mis 1940. aastaks ei olnud veel lõppenud: Eestis kehtis veel paarkümmend Vene seadust, nende hulgas Heakorra ja julgeoleku seadus, Tööstusliku töö seadus, Ärimaksuseadus, Otsemaksude seadus, Kinnistusmaksu (krepostimaksu) seadus, Lõivuseadus, Vene Tööstusseadus, Veejõudude kasutamise seadus, Kaubanduseseadus, Trahteriseadus, Toitlusseadus, Vene Tsiviilseadus (osaliselt Narva taga ja Petserimaal), Vene talurahvaseadus (osaliselt Narva taga ja Petserimaal), Notariaalseadus, Vene kaubandusliku kohtupidamise seadus ja Tsiviilkohtupidamise seadustik. Edasi kehtis ka Balti Eraseadus ja kohalikud talurahvaseadused (Eestimaa, Liivimaa ja Saaremaa).

Seaduste Kogusse kuulus 15 köidet, mille väljaandmine plaaniti lõpetada 24. veebruariks 1943. Tegelikult jõuti 1940. aasta juuniks välja anda neli köidet – I, IV, VI ja XI. Järgmisena oleks tõenäoliselt välja antud IX köide (Liiklus, side ja ehitusala)[1].

Seaduste Kogu jaotus

muuda

Seaduste Kogu väljaandmiseks vajalike seaduste loend

muuda

Vaata ka

muuda

Kirjandus

muuda
  • Henn-Jüri Uibopuu. Eesti Vabariigi Seaduste Kogu – unustatud kodifikatsioon. Akadeemia 1991, nr 5 lk 986 jj
  • Eesti seaduste kogu koostamisele. Kaja, 21. jaanuar 1935, nr 18, lk 4.
  • Üks suur töö. Uus Eesti, 7. november 1936, nr 302, lk 4.
  • Seaduste kogu kuues köide ilmub. Uus Eesti, 5. veebruar 1938, nr 35, lk 4.
  • Kohtuministeerium valmistab Seaduste Kogu. Uus Eesti, 23. veebruar 1938, nr 53, lk 23.
  • Põllumajanduslikud seadused ühte köitesse. Uus Eesti, 13. september 1938, nr 251, lk 4.
  • Põllumajandusala seadused ühte raamatusse. Uus Eesti, 11. november 1938, nr 309, lk 9.
  • Vabariigi Valitsuse ulatuslik töökava järgnevaks aastaks. Uus Eesti, 27. mai 1939, nr 143, lk 3.
  • Tulemas uusi tähtsaid seadusi. Uus Eesti, 2. detsember 1939, nr 329, lk 2.

Viited

muuda
  1. https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=AKriigiteataja19400329.2.4 Seaduste Kogu IX köitesse kuuluvate liiklus-, side- ja ehitusalaste seaduste muutmise seadus (RT 1940, 26, 200)

Välislingid

muuda