Kodakondsuse seadus

 See artikkel on 1995 vastu võetud Eesti seadusest; Eesti varasemast seadusest vaata Kodakondsusseadus (1938)

Kodakondsuse seadus (KodS) on Eesti Vabariigi seadus, mis sätestab Eesti kodakondsuse omandamise, saamise, taastamise ja kaotamise korra. KodS võeti vastu 19. jaanuaril 1995 ja see jõustus 1. aprillil 1995.[1]

Kodakondsuse määratlus muuda

   Legaaldefinitsioon: {{{1}}}

Kodakondsuse seaduse kohaselt on Eesti riigi kodanik isik, kellel seaduse jõustumise hetkel oli Eesti kodakondsus, või isik, kes omandab, saab või taastab kodakondsuse KodS alusel. Eesti kodanik ei või olla samal ajal mõne muu riigi kodanik (topeltkodakondsus), välja arvatud juhul, kui

 1. isik on alaealine ning on saanud või omandanud Eesti või mõne muu riigi kodakondsuse alaealisena. Sellisel juhul on ta kohustatud loobuma Eesti või antud teise riigi kodakondsusest loobuma kolme aasta jooksul pärast 18-aastaseks saamist; või
 2. isik on saanud Eesti Vabariigilt või muult Euroopa Liidu liikmesriigilt rahvusvahelise kaitse, olukord tema päritoluriigis ei ole muutunud ning isik ei saa seetõttu endisest kodakondsusest loobuda.

Eesti kodakondsuse saanud või taastanud isikule antakse kodakondsustunnistus.

Eesti kodakondsuse omandamine, saamine, taastamine ja kaotamine muuda

Eesti kodakondsus:

Tingimused Eesti kodakondsuse saamiseks muuda

Välismaalane, kes soovib saada Eesti kodakondsust, peab:

 1. olema vähemalt 15-aastane;
 2. omama pikaajalise elaniku elamisluba või alalist elamisõigust;
 3. olema elanud enne Eesti kodakondsuse saamise taotluse esitamise päeva Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel vähemalt kaheksa aastat, millest viis aastat püsivalt;
 4. omama registreeritud elukohta Eestis;
 5. oskama eesti keelt vastavalt keeleseaduses sätestatud B-1 tasemele või sellele vastavale tasemele sätestatud nõuetele;
 6. tundma Eesti Vabariigi põhiseadust ja kodakondsuse seadust vastavalt KodS §-s 9 sätestatud nõuetele;
 7. omama legaalset püsivat sissetulekut;
 8. olema lojaalne Eesti riigile;
 9. andma vande: «Taotledes Eesti kodakondsust, tõotan olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale.»

Vaata ka muuda

Viited muuda