SMEAR Estonia

SMEAR Estonia on Järvselja õppe- ja katsemetskonnas asuv ökosüsteemi ja atmosfääri vastasmõju uurimise jaam.[1]

SMEAR Estonia on osa suurest projektist Eesti Keskkonnaobservatoorium. Sellesse projekti kuuluvad mõõtmisjaamad kogu Eestis, eesmärgiks on uurida ja registreerida atmosfääri ja biosfääri vastasmõjusid maismaa, järvede ja mere ökosüsteemides.

SMEAR Estonia on ka osa Soome SMEAR-jaamade võrgust.[2]

Jaamas mõõdetakse energia ja aine voogusid süsteemis atmosfäär—biosfäär. Mõõtesüsteem koosneb mitmest alaosast:

  • atmosfäär
  • mets
  • järved
  • märgalad
  • haritav maa

Jaama keskmeks on 130-meetrine mast, millel on mõõteseadmed CO2 ja veeauru voogude mõõtmiseks turbulentse kovariatsiooni meetodil, analüsaatorid õhu gaasilise koostise mõõtmiseks, kiirgusvoogude mõõtmiseks ja meteoroloogiliste parameetrite mõõtmiseks viiel kõrgusel. 130-meetrise masti lähiümbruses on 30-meetrised mõõteplatvormid ökoloogilisteks mõõtmisteks okaspuumetsas ja lehtpuumetsas (turbulentse kovariatsiooni mõõteseade, spektromeeter Skyspec summaarse ja hajuskiirguse spektrite mõõtmiseks, aerosooli kostise ja suurusspektri analüsaatorid. Maapinnal tehakse mullas energia- ja ainevoogude mõõtmisi ning biomassi mõõtmisi. Mõõtekompleksi kuuluvad ka 24-meetrine ökoloogiliste mõõtmiste platvorm 2.4 km kaugusel Liispõllul ning tuule ja turbulentsi mõõteseadmed Valgjärve 300-meetrisel telemastil.

SMEAR Estonia teadusuuringutes osalevad uurimisrühmad Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudist, Tartu Ülikooli füüsika instituudi keskkonnafüüsika laborist, Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudist, Tartu observatooriumi taimkatte kaugseire töörühmast.

Mõõtmisjaam avati 25. augustil 2015. Jaam on osalenud ja osaleb mitmes üleeuroopalises teadusprojektis. Pidev koostöö on Helsingi Ülikooli füüsika ja metsateaduste osakondadega, Innsbrucki Ülikooli ökoloogiainstituudiga ja Saksa Max Plancki Ühingu keemia- ja biogeokeemia instituutidega.

SMEAR Estonia uurimisteemadel on osa võtvate uurimisrühmade teaduspublikatsioone juba mitmel aastal enne jaama avamist, 2022. aastal lähenes uuringute teaduspublikatsioonide koguarv viiekümnele.

ViitedRedigeeri

VälislinkRedigeeri

Station for Measuring Ecosystem-Atmosphere Relations (SMEAR)