Sõjategevus

vallandunud sõjaline tegevus

Sõjategevus on sõjapõhjuse juhtumil vallandunud sõjaline akt rühmitiste, rahvaste või riikide vahel.

Sisemisi sõjalisi vastuolusid, milles osalevad pooled on ühest ja samast riigist, nimetatakse kodusõjaks.

Kaasused muuda

Casus belli muuda

Casus belli tähendab ladinakeelse väljendina tegu või sündmust, mis provotseerib või mida kasutatakse sõja õigustamiseks; sõna-sõnalt sõjajuhtumit ehk sõjapidamist põhjustavat sündmust. Casus belli hõlmab otseseid süütegusid või ähvardusi sõdakuulutava rahva suhtes.

Casus fœderis muuda

Casus fœderis hõlmab ladinakeelse väljendina süütegusid või ähvardusi enda liitlase või liitlaste vastu – tavaliselt on see seotud vastastikuse kaitse paktiga.

Õigus sõjale muuda

Kaasaegses maailmas konsulteeritakse hea tahte kohaselt enne sõtta sisenemist sõjaõiguse kriteeriumite kogum läbi, et olla veendunud, et õigus sõjaks on mööndav.

Vaata ka muuda