Casus belli (sõna-sõnalt sõjajuhtum) tähendab ladinakeelse väljendina tegu või sündmust, mis provotseerib või mida kasutatakse sõja põhjustamise õigustamiseks.

Casus belli hõlmab otseseid süütegusid või ähvardusi sõdakuulutava rühmitise, rahva või riigi suhtes. Casus fœderis hõlmab samas süütegusid või ähvardusi enda liitlase vastu – tavaliselt on see seotud vastastikuse kaitse paktiga. Mõlemat võidakse pidada sõjategevuseks.

Peaaegu samaväärne termin on causa belli ehk sõjapõhjus.

Vaata ka

muuda