Romb on nelinurkne tasapinnaline kujund, mille kõik küljed on võrdsed.

Romb

Omadused muuda

Romb on rööpküliku erijuhtum. Seetõttu on rombil kõik rööpküliku omadused. Rombiks nimetatakse rööpkülikut, mille küljed on võrdsed.

Rombi diagonaalid on risti, poolitavad teineteist ja nurki (vt nurgapoolitaja).

Rombil on kaks sümmeetriatelge: need on tema diagonaalid. Lisaks on romb tsentraalsümmeetriline diagonaalide lõikepunkti suhtes.

Rombi kõrgus võrdub rombi külje ja nurga siinuse korrutisega: h = a * sin(α).

Rombil on siseringjoon, mille keskpunktiks on diagonaalide lõikepunkt ja raadiuseks pool kõrgust: r = h / 2 = a sin(α) / 2.

Pindala arvutamine muuda

Rombi pindala S saab arvutada mitmeti:

 

kus a on rombi külg ja h sellele küljele rajatud kõrgus.

 

kus d1 ja d2 on rombi diagonaalid.

 

kus a on rombi külg ja α rombi nurk.

Erijuhud muuda

Rombi, mille nurgad on täisnurgad, nimetatakse ruuduks.

Vaata ka muuda