Rogier Blokland

hollandi keeleteadlane

Rogier Philip Charles Eduard Blokland (sündinud 16. veebruaril 1971 Dordrechtis) on hollandi keeleteadlane ja soome-ugri keelte professor Uppsala Ülikoolis.

Rogier Blokland (2022)

Haridus ja teadustöö

muuda

Rogier Blokland sai magistrikraadi 1997. aastal Groningeni Ülikoolis ning kaitses sealsamas doktoriväitekirja 2005. aastal professor Cornelius Hasselblatti juhendamisel. Ta on töötanud õppejõu, külalisõppejõu ja teadurina mitmes ülikoolis: Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis, Greifswaldi ülikoolis ja Berliini Humboldti Ülikoolis.

20052006 asendas ta Cornelius Hasselblatti Groningeni Ülikooli soome-ugri õppetoolis ja 20092010 soome-ugri ja uralistika õppetooli professorit Eugen Helimskit Hamburgi Ülikoolis. Aastal 2011 asus tööle vanemteadurina soome-ugri õppetoolis Müncheni Ludwig Maximiliani Ülikoolis. 2014 võttis Rogier Blokland üle fennougristika õppetooli korralise professuuri Lars-Gunnar Larssonilt Uppsala Ülikooli uute keelte instituudis (Institutionen för moderna språk).

Rogier Bloklandi teadustöö keskmes on läänemeresoome, permi ja saami keeled, erilise tähelepanu all on väikeste ohustatud keelevariantide dokumenteerimine ja keelekontaktid.

Teoseid

muuda

Monograafiad

muuda
  • 2009 The Russian loanwords in literary Estonian. Wiesbaden

Väljaanded

muuda
  • 2007 Language and Identity in the Finno-Ugric World. Maastricht (koos Cornelius Hasselblattiga)
  • 2002 Finno-Ugrians and Indo-Europeans: Linguistic and Literary Contacts. Maastricht (koos Cornelius Hasselblattiga)

Artiklid

muuda
  • 2012 Borrowed pronouns: evidence from Uralic. Finnisch-ugrische Mitteilungen 35: 1–35.
  • 2011 Komi-Saami-Russian contacts on the Kola Peninsula. Language Contact in Times of Globalization, edited by Cornelius Hasselblatt, Peter Houtzagers & Remco van Pareren. Amsterdam & New York. 5–26 (koos Michael Rießleriga)
  • 2010 Vene mõju eesti keeles. Keele rajad. Pühendusteos professor Helle Metslangi 60. sünnipäevaks, edited by Ilona Tragel. Tartu. 35–54 (koos Petar Kehayoviga)
  • 2003 The endangered Uralic languages. Language Death and Language Maintenance. Theoretical, practical and descriptive approaches, edited by Mark Janse & Sijmen Tol. Amsterdam. 107–141 (koos Cornelius Hasselblattiga)
  • 2002 Phonotactics and Estonian etymology. Finno-Ugrians and Indo-Europeans. Linguistic and Literary Contacts, Rogier Blokland & Cornelius Hasselblatt (toim.). Maastricht. 46–50.
  • 2000 Allative, genitive and partitive. On the dative in Old Finnish. Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum IV. Tartu. 421–431 (koos Nobufumi Inabaga)

Välislingid

muuda