Riikliku Julgeoleku Komitee esindus SDV-s

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee esindus SDV-s oli aastatel 1954 kuni 1989 Saksamaa DV territooriumil tegutsenud Riikliku Julgeoleku Komitee Esimese Peavalitsuse välisluure välisesindus, mis teostas luuretegevust autonoomselt RJK keskasutusest Moskvas. Esindus asus Berliini idapoolses Karlshorsti rajoonis[1].

Riikliku Julgeoleku Komitee esindus SDV-s oli Nõukogude Liidu välisluure filiaal Saksamaa territooriumil, mis moodustati pärast Saksamaa okupeerimist Teise maailmasõja tulemusel Nõukogude okpatsioonitsoonis.

Juhid ja organisatsioonRedigeeri

JuhidRedigeeri

 1. kindralmajor/kindralleitnant Jevgeni Pitovranov, (13. märts 1954 – 23. märts 1957),
 2. kindralmajor Aleksandr Korotkov, (23. märts 1957 – juuni 1961),
 3. kindralmajor Aleksei Krohhin (1961–1964),
 4. kindralleitnant Ivan Fadeikin (1966–1974),
 5. kindralleitnant Anatoli Lazarev (1974–1976),
 6. kindralmajor/kindralleitnant Vassili Šumilov (5. juuli 1976 – 23. veebruar 1987),
 7. kindralmajor Gennadi Titov (märts 1987 – november 1989),
 8. Anatoli Novikov (november 1989 – )
Asetäitjad:
 • 1. asetäitja, kindralmajor Gennadi Titov (1984–1987),
 • asetäitjad:
 • polkovnik, Nikolai Makarov (märts – 22. juuni 1954),
 • polkovnik, Pavel Medvedjev (märts – 3. september 1954),
 • polkovnik, Ivan Fadeikin (märts – 3. oktoober 195),
 • kindralmajor Pjotr Grigorjev (11. juuli 1959 – mai 1963).

Riikliku Julgeoleku Komitee esindus SDV-s oli suhteliselt autonoomne välisluureasutus, mis oma eraldatuse tõttu NSV Liidu RJK omas autonoomset organisatsiooni ning tugiteenuste allüksusi.

 • Sekretariaat ja masinakirjabüroo
 • 1. osakond, (poliitiline luure)
 • 2. osakond,
 • 3. osakond, (illegaalne luure)
 • 4. osakond, (teaduslik-tehniline luure)
 • 5. osakond, (vastuluure)
 • Majandusosakond
 • Koordinatsiooni ja sidegrupp (Saksa DV Riikliku Julgeoleku Ministeeriumiga tegevuse koordineerimiseks ja sidepidamiseks)
 • Desinformatsioonigrupp
 • Operatiivtehnika Grupp
 • Raadiosõlme grupp
 • Raamatupidamine
  • Hambaravi kabineti peronal
  • Saksa keele õpetajate grupp
  • Kaadriosakonna grupp
  • Šifreerimisgrupp
  • Autotranspordi tehnilise hoolduse ja operatiivautojuhtide grupp
  • Informatsioonigrupp
  • Z grupp (kattevarjuna "Välismaal asuvate Kaasmaalaste Kultuurisidemete Komitee")[2]

ViitedRedigeeri