See artikkel räägib üldmõistest; Eesti riigiarhiivi kohta vaata artiklit Riigiarhiiv (Eesti)

Riigiarhiiv on riiklik keskarhiiv, kus kogutakse, säilitatakse ja süstematiseeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse dokumente. Riigiarhiiv võib olla samane või erinev rahvusarhiivist, millesse kuuluvad ka riigi territooriumi ja selle elanike kohta käivad mitteriiklikud dokumendid; Eestis on riigiarhiiv Rahvusarhiivi üks osa.

Üldjuhul on riigiarhiiv avalikkuse teenistuses ning suuremale osale dokumentidest pääsevad ligi kõik soovijad. Riigiarhiive kasutavad sageli ajakirjanikud, ajaloolased, genealoogid, kirjanikud, üliõpilased ja koduloouurijad.

Enamik valitsustevahelisi organisatsioone peab oma ajalooarhiive. Samas on rida Euroopa organisatsioone, sealhulgas Euroopa Komisjon, deponeerinud oma arhiivid Euroopa Ülikooli instituuti Firenzes.