Ava peamenüü

Rein Laaneots (sündinud 6. mail 1941 Selise külas Mäe vallas Petserimaal (praegu Põlva maakond)) on metroloogiaprofessor, tehnikateaduste doktor ja leiutaja[1][2][3]. Rein (aastani 1952 Reiu) Laaneots on taluniku poeg.

HaridusRedigeeri

1952 lõpetas Igrise Algkooli, 1955 Kahkva 7-klassilise kooli, 1959 Värska Keskkooli, 1964 Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) mehaanikainsenerina, 1971 Leningradis (Peterburis) D. I. Mendelejevi nimelises Üleliidulises Metroloogia Teaduslikus Uurimisinstituudis (VNIIM) sihtaspirantuuri ja 1983 Moskva Patendiinstituudi patendivolinikuna.

TeaduskraadRedigeeri

1973 kaitses ta VNIIM-s tehnikateaduste kandidaadikraadi metroloogias väitekirjaga "Разработка и исследование методов и средств для поверки толщиномеров пленок (покрытий)" ja 1990 VNIIM-s tehnikateaduste doktorikraadi metroloogias väitekirjaga "Методы и средства для поверки толщиномеров покрытий".

TäiendõpeRedigeeri

Ta täiendas end Dresdeni Tehnikaülikoolis (1975), Chemnitzi Tehnikaülikoolis (1976), VNIIM-s (1988, 1989), Kölnis asuvas Saksamaa firmas Elektro-Physik (1993), Saksamaa Riiklikus Metroloogiakeskuses (PTB), Braunschweig (1994), Jena Tehnikakõrgkoolis (1994, 1995), PTB-s (1995), Tolucas asuvas Toluca Mehhiko firmas BMW Mexico (1997) ja PTB-s (2009).

TeenistuskäikRedigeeri

1959–1961 Tallinna Masinatehas, treial. Tallinna Tehnikaülikool: 1963–1964 õppemeister, 1965–1969 masinaehituse tehnoloogia kateedri assistent, 1972–1975 masinatööstuse automatiseerimise kateedri assistent, 1975–1978 vanemõpetaja, 1978–1990 peenmehaanika kateedri dotsent, 1991 metroloogia ja mõõtetehnika professor, 1992–2007 metroloogia ja mõõtetehnika professor, õppetooli asutaja ja juhataja, 2007–2010 kvaliteeditehnika ja metroloogia professor ja alates 2010 emeriitprofessor. 2013–2016 Tallinna Tööstushariduskeskus, kutseõpetaja.

Ta on lugenud vahetatavuse ja tehnilise mõõtmise, tolerantside ja istude, standardimise aluste, mõõtevahendite konstrueerimise, metroloogia ja mõõtetehnika, metroloogia, täpsusteooria aluste ja rakendusstatistika kursusi ning koostanud õppevahendeid.

TeadustööRedigeeri

Rein Laaneots on väljapaistev pindepaksuse purustusvaba mõõtmise metodoloogia, mõõtemääramatuse teooria, mõõtemudelite, mõõtevahendite kalibreerimise, mõõtetulemuste jälgitavuse ja usaldatavuse uurija. Tema uurimistöö tulemused on tõhusalt kaasa aidanud metroloogia teaduslikule arengule, nii pindepaksuse kui ka kõikides teistes mõõtevaldkodades. Ta leiutas esimesena maailmas pindepaksuse materiaalmõõdud (etalonid), arendas välja nende kalibreerimismetoodika ja kalibreerimiseks vajalikud mõõtevahendid. Uurimistöö alusel teostatud pindepaksuse materiaalmõõtude (etalonide) arendused ja nende tehniliselt täiustatud konstruktiivsed lahendused on saanud leiutiskaitse. Nimetatud teaduslikud uuringud ja arendustööd olid aluseks pinnet mittepurustavate kaasaegsete pindepaksusmõõturite evitamisel, pindepaksuste mõõtmistel vajaliku täpsuse ja usaldatavuse saavutamiseks, mille tulemusena tagati kosmoseobjektide töökindlus, kosmonautide ohutus ja kaitstus, elektroonikaelementide funktsionaalsed karakteristikud jne, ning suurendati väärismetallide kokkuhoidu pindamisel. Tänapäeval on Rein Laaneotsa uurimistöö põhjal välja arendatud leiutuslikud lahendused pindepaksuste purustusvabade mõõtmise valdkonnas leidnud tehniliselt täiendatud kujul rakenduse Saksamaal, Prantsusmaal, USA-s, Venemaal, Eestis jt riikides.

Ta on kaasa aidanud mõõtemääramatuse teooria arengule, loonud mõõtetulemuste määramatuse arvutamise alused ja arendanud välja mõõtevahendite kalibreerimise üldistatud metoodika. Rein Laaneots on avaldanud üle 350 teadusartikli ja -töö, sealhulgas 15 monograafiat ja raamatut ning 46 patentset leiutiskirjeldust.

Rein Laaneots on Eesti kaasaegse mõõtesüsteemi üks rajajatest ja edasiarendajatest ning on edendanud eestikeelset metroloogiaalast sõnavara.

Teaduskorralduslik tegevusRedigeeri

Rein Laaneots on osalenud Eesti metroloogia arengut käsitlevate seaduste, mõõtesüsteemi ja arengukavade väljatöötamisel.

==Teadusorganisatoorne- ja administratiivne tegevus

 • 2012–2019 Justiitsministeeriumi tööstusomandi apellatsioonikomisjoni liige
 • 2013–2014 INNOVE Eesti Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhinna konkursi assessor
 • 2009–2019 Eesti Standardikeskuse tehnilise komitee EVS/TK "Metroloogia" esimees
 • 2008–2009 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) "Metroloogia arengukava aastateks 2009–2013" väljatöötamise töögrupi liige
 • 2006–2010 TTÜ mehaanika ja metroloogia katselaboratooriumi nõukogu liige
 • 2006–2008 MKM intellektuaalomandi töögrupi liige
 • 2003–2012 TTÜ intellektuaalomandi ekspertkomisjoni liige
 • 2000–2001 TTÜ mehaanikateaduskonna dekaan
 • 1999–2004 MKM metroloogianõukogu asutaja, esimees ja liige
 • 1999–2014 Mittetulundusühingu Kütuste Ümarlaud juhatuse liige
 • 1994–1999 TTÜ mehaanikateaduskonna prodekaan
 • 1991–2011 MKM tööstusomandi apellatsioonikomisjoni liige
 • 1980–2012 Eesti Inseneride Liidu liige
 • 1978–1990 ÜLRÜ Eesti Vabariikliku Nõukogu leiutusala konsultant
 • 1978–1989 NSV Liidu peaspetsialist pindepaksuste mõõtmise alal ja NSV Liidu esindaja Rahvusvahelise Legaalmetroloogia Organisatsiooni (OIML) töögrupis "Mikropikkuste mõõtmine"

Jätkub tegevus

 • 2019–... EV Patendiameti tööstusomandi apellatsioonikomisjoni täiendava liikmena
 • 2019–... Eesti Standardikeskuse tehnilise komitee EVS/TK "Metroloogia" liikmena
 • 2009–... Rahvusvahelise Standardimisorganisatsiooni (ISO) tehniliste komiteede ISO/TC 12, ISO/TC 30, ISO/TC 213 ja ISO/REMCO liikmena
 • 2009–... Euroopa Standardimiskomitee (CEN) tehniliste komiteede CEN/TC 92, 176, 237, 290, 294 ja 332 liikmena
 • 2003–... USA-s asuva Rotalia Fondi Stipendiumide Komitee liikmena
 • 1996–... Eesti Akrediteerimiskeskuse metroloogiakomitee esimehena
 • 1995–... Eesti Akrediteerimiskeskuse assessorina
 • 1994–... TTÜ metroloogia ja mõõtetehnika valdkonna terminoloogia töörühma juhina
 • 1994–... Eesti Teadlaste Liidu liikmena

TunnustusedRedigeeri

 • 1981 Medal "Изобретатель СССР"
 • 1982 Eesti NSV Kõrg- ja Keskhariduse Ministeeriumi aukiri
 • 1983 Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametühingute Nõukogu aukiri
 • 1983 Eesti NSV teeneline leiutaja
 • 1985 Tallinna linna esileiutaja aunimetus
 • 1986 ÜLRÜ Eesti Vabariikliku Nõukogu aukiri
 • 1986 NSV Liidu Rahvamajanduse Saavutuste Näituse (VDNH) hõbemedal
 • 1987 Üleliidulise Leiutajate ja Ratsionaliseerijate Ühingu aukiri
 • 1987 Tallinna linna esileiutaja aunimetus
 • 1988 NSV Liidu Rahvamajanduse Saavutuste Näituse (VDNH) personaalnäituse kuldmedal
 • 1991 TTÜ tänukiri
 • 1991 Eesti Haridusministeeriumi aukiri
 • 1997 Mehhiko Kvaliteediühingu CEPROC aukiri
 • 2005 Valgetähe teenetemärk V klass
 • 2010 TTÜ tänukiri
 • 2011 TTÜ kuldmedal Mente et Manu
 • 2013 Eesti Standardikeskuse teenetemärk
 • 2019 EV Haridusministri tänukiri
 • 2019 EV Justiitsministri tänukiri

TeoseidRedigeeri

 • Определение оптимальных размеров и характеристик мер толщины пленок. // Измерительная техника (1973) 2.
 • Sicherung der Einheitlichkeit von Schichtdickenmessungen. // Feingerätetechnik (1977) 2.
 • Способы поверки толщиномеров покрытий. // Измерения, контроль, автоматизация 49 (1984) 1.
 • Методы и средства для поверки толщиномеров покрытий. Таллин: Валгус, 1989.
 • Device for film thickness gauges' verification. // Measurement Techniques (1991) 11.
 • Metroloogia. Tallinn: TTÜ kirjastus, 1994.
 • Mõõtemääramatus. Tallinn: TTÜ kirjastus, 1995.
 • Mõõtmise alused (kaasautor O.Mathiesen). Tallinn: TTÜ kirjastus, 2000.
 • Mõõtetulemuse usaldatavus. Tallinn: TTÜ kirjastus, 2004.
 • An Introduction to Metrology (kaasautor O.Mathiesen). Tallinn: TUT Press, 2006; the second, thoroughly completed edition. Tallinn: TUT Press, 2011.
 • Fundamentals of Measurement (kaasautor J.Rudzitis). Riga: Latgales druka Ltd, 2007.
 • Metroloogia (kaasautorid O.Mathiesen ja J.Riim). Õpik kõrgkoolidele. Tallinn: TTÜ kirjastus, 2012.
 • Terminibaas "Metroloogia". Terminid ja määratlused /inglise-eesti/eesti-inglise. 2017. https://www.term.eki.ee/termbase/view/6294699/en/et/
 • Mõõtmestamine ja tolereerimine (kaasautor K.Raba). Õpik kõrgkoolidele. Tallinn: TTÜ kirjastus, 2017.
 • Основы метрологии : монография. Санкт-Петербург: Государственный научный центр Российской Федерации - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева, 2017. 473 с., деп. в ВИНИТИ РАН 19.06.2017 № 76-В2017.

ViitedRedigeeri

 1. Eesti teaduse biograafiline leksikon, 2. köide Kj-M.Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2005
 2. Tallinna Tehnikaülikooli professorid läbi aegade. Tallinn: TTÜ kirjastus, 2008
 3. TTÜ mehaanikateaduskond 75. Eesti Masinatööstuse Liit 20. Tallinn: TTÜ kirjastus, 2011

KirjandusRedigeeri

 • Tallinn Technical University. Research activities. Tallinn, 1993, 94.
 • TTÜ professorid. TTÜ, 1993, 28.
 • Leo Reissar. Setumaa läbi sajandite. Petserimaa. Tartu: Kupar,1996, 227.
 • Mehaanikainseneride koolitus 1918–1998. Tallinn: TTÜ kirjastus, 1998, 88–92, 116–119, 133, 174.
 • EE 14. Eesti elulood. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2000, 217.
 • TTÜ ar 2001 (2002), 113.
 • 70 aastat mehaanikateaduskonda. Tallinn: TTÜ kirjastus, 2006, 33, 53–59.
 • Leiutajaid ja leiutisi Tallinna Tehnikaülikoolis 1922–2007. Tallinn: TTÜ kirjastus, 2008, 81–83.
 • Masinaehitustehnoloogia kateeder ja masinaehituse instituut 1918–2015. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2015, 64, 283.
 • Mehaanikainseneride koolitus 1998–2016. Tallinn: TTÜ kirjastus, 2016, 19–20, 41, 46, 48, 58, 119–120, 122–123, 125, 128, 214–215.

VälislingidRedigeeri