Rame laht on Puhtulaiu ja Pivarootsi poolsaare vahel olev laht Pärnu maakonna lääneosas Lääneranna vallas Virtsu lähedal.

Vaade üle Rame lahe lõunasse

Laht piirneb põhjas Mõisalahega, neid kahte eraldab Rapla-Virtsu raudtee tarvis ehitatud raudteetamm. Lahe põhjakaldale ulatub Laelatu puisniit. Laht jääb Puhtu-Laelatu looduskaitsealale. Lahesuu lõuna-kaguossa jäävad Ahessäär ja Kibissäär (laiud) ning Araani säär (Pivarootsi poolsaare neem). Lahesuu lõuna-edelaossa jääb Laususäär (laid).

Raudteetamm, mis eraldab Rame lahte (paremal) Mõisalahest (vasakul); ees paistab Laelatu.

Keskkonnaregistri järgi koosneb laht kolmest osast:

  1. Rame laht kitsamas mõttes ehk selle avaosa (3,98 km²),
  2. Mõisalaht (2,88 km²),
  3. Vanalubi laht (0,28 km²).
Rame laht kokku 7,14 km².

Rame lahe keskkonnaregistri kood on VEE3426010.

Välislingid muuda