Keskkonnaregister

Keskkonnaregister oli Eesti loodusvarade, looduspärandi, keskkonnaseisundi ja keskkonnategurite andmeid sisaldav riigi põhiregister. Igale objektile registris anti kood.

Keskkonnaregistri eesmärk oli koondada kogu keskkonnaandmestik ühte registrisse, seostades selle kaudu kõik keskkonnaandmed ajas ja ruumis ning anda neile õiguslik tähendus, tagades sellega andmestiku usaldatavuse nii rahvusvahelisel kui riigisisesel tasandil.

Keskkonnaregistri seadus jõustus 1. jaanuaril 2003 ja see kehtis kuni 6. juunini 2022.[1] Seaduse kehtetuks tunnistamise järel kanti looduskaitse ja veega seotud valdkondade andmed keskkonnaregistrist üle Eesti Looduse Infosüsteemi.[2]

Viited muuda

  1. RT I, 13.03.2019, 82
  2. EELIS. Keskkonnaportaal, vaadatud 14.11.2022.