Rakenduselektroonika õppetool

Rakenduselektroonika õppetool oli õppetool Tallinna Tehnikaülikooli Elektroonikainstituudis.

Õppetool ja professuur moodustati TTÜ reformi käigus 1992. aastal.

Rakenduselektroonika professor oli Vello Männamaa. Tema järel sai õppetooli hoidjaks vanemteadur Olev Märtens.

Õppetool teostas õppetööd rakenduselektroonikaga seotud ainetes magistri- ja doktoriõppe osas. Õppetooli teadus- ja arendustegevus oli seotud sama valdkonnaga.

Õppetool suleti seoses õppetooli temaatika muutmisega DSP kasutamisele orienteerituks.

Seejärel kandis lühikest aega rakenduselektroonika õppetooli nime ka mõõteelektroonika õppetool, kuid see ümbernimetamine ei olnud seotud sisulise või isikutepõhise seosega nende õppetoolide vahel, vaid lihtsalt ümbernimetamisega.