Rahuleping (ka rahulepe) on leping kahe või rohkema üksteise suhtes vaenuliku osapoole, tavaliselt riikide, vahel, mille põhjal lõpetatakse sõda ning taastatakse sõdinud osapoolte vahel normaalsed suhted. See erineb vaherahust, mis on leping sõjategevuse peatamiseks, alistumisest, millega nõustub ühe poole armee relvadest loobuma, ning relvarahust, mille puhul võitluse osapooled lepivad üksteisega kokku ründetegevuse peatamises ajutiselt või alatiselt.

Viited muuda