Rõhtsirge ehk horisontaal on sirge, mis on joonisel kujutatud paralleelselt paberi, tahvli või ekraani ülemise ja alumise äärega.

Rõhtsirgena joonestatakse tavaliselt tasandi abstsisstelg või ruumiteljestiku ordinaattelg.

Kui joonisel on kujutatud ka püstsirge, siis rõhtsirge kujutis on risti püstsirge kujutisega.

Kirjandus

muuda
  • Elts Abel, Mati Abel, Ülo Kaasik 2001. rõhtsirge. Koolimatemaatika entsüklopeedia, lk. 185