Pudelikork on vahend pudelisuu sulgemiseks. Pudelikorke valmistatakse metallist, plastist, puidust, korgist, kummist ja muudest materjalidest.

Üldotstarbeline 21-hambaline ühekordseks tarvituseks mõeldud metallkork
Sama korgi alumisel poolel võib näha plasttihendit
Vahuveinipudeli kork
Korgist pudelikorgi valmistamine

Üks tänapäeval levinumaid pudelikorgitüüpe on ühekordselt kasutatav metallkork, mille all on plastist tihend. Sellised pudelikorgid, millel sageli seisab joogibrändi logo, on tarvitusel eelkõige karastusjookide tööstuses. Hoidistamisel tarvitatakse korduskasutatavaid pudelikorke, mis on enamasti plastist või puidust. Traditsiooniline pudelikorgimaterjal on korgitamme koorest saadav kork, millest valmistatakse veinipudelite korke, ehkki ka veinipudeleid on aina sagedamini hakatud sulgema metallkorkidega. Plastpudelite korgid on tihti teistsugusest plastist kui pudelid.

Ühekordselt kasutatavate pudelikorkide eemaldamiseks tarvitatakse enamasti pudeliavajat. Korduskasutatavad korgid võivad olla keeratavad, sel juhul on pudelikorgi siseküljel ja pudelikaela välisküljel sobiv keere. Kork võib sobida ka pudelisuudmesse (nt korgipuust korgid) või katta pudelikaela väljastpoolt (tänapäeval vähe levinud kummikorgid).