Prikaas (vene keeles приказ) oli haldusasutus Tsaari-Venemaal.

Prikaasid tekkisid 16. sajandil, moodustades Vene riigi administratiivaparaadi põhiosa. Romanovite valitsemisaja alguses oli neid 22, 17. sajandi keskel aga juba üle 40. Nende asutamisel puudus kindel süsteem. Enamik oli loodud eri valitsemisharude järgi, ühe osa moodustasid territoriaalsed prikaasid, teised olid asutatud mingi kindla ülesande lahendamiseks. Mõne valitsemisharuga tegeles mitu prikaasi.